Compleet aanbod in de zorg

Introducties

Samenwerking Sensara & Eurocom Group
De proposities van Sensara en Eurocom Group vormen samen een platform ter ondersteuning van de ouderen, mantelzorgers en de professionele zorg. Op basis van Open Care Connect standaarden hebben beiden hun producten en technologie op elkaar aangesloten. Het platform bedient de zorgvraag vanaf WMO tot en met verpleging op een geïntegreerde en schaalbare manier.

Sensara
We willen allemaal oud worden in ons eigen huis en als dat niet meer kan dan in een omgeving die als thuis voelt. De innovatieve sensortechnologie van Sensara maakt dit mogelijk, beter weten is beter zorgen. Het resultaat is toename van de kwaliteit van leven, vermindering van de stress voor de mantelzorg en effectiever werken voor de professionele zorg. Inmiddels gebruiken 40 instellingen onze intra- en extramurale oplossingen.

 

Introductie Eurocom Group
Sinds 2011 werkt Eurocom Group aan het platform CQ-Net Live. Vandaag de dag maken 226 zorgorganisaties in meer dan 1.000 projecten elke dag gebruik van dit platform op basis waarvan merkonafhankelijk systemen (intramuraal en extramuraal) kunnen worden samengevoegd tot een beheersbaar geheel. Met de CQ-5 alarmzender biedt Eurocom Group een premium oplossing voor mobiele alarmering.

 

Use Cases

Oudere en Mantelzorger – Gerust gevoel
Ouderen die niet tot last willen zijn en mantelzorgers die ongerust zijn. Twee begrijpelijke gevoelens. Sensara HomeCare laat weten dat het goed gaat. De CQ-5 geeft rust door zowel binnenshuis als buitenshuis alarm te slaan. Dit zorgt voor een veilig gevoel en u weet dat er geen reden voor ongerustheid is.

Gemeente/WMO – Voorkomen sociaal isolement
Het combineren van aantal bezoeken met de tijd die iemand buitenshuis doorbrengt. Deze trend zorgt dat u kunt detecteren of er een beginnend sociaal isolement optreedt zodat u op tijd een interventie weet te plegen.

Persoonsalarmering – 100% dekking
Helaas is in 47 procent van de valincidenten binnenshuis de alarmknop niet binnen bereik. De combinatie van de Eurocom CQ-5 mobiele alarmknop en de Sensara HomeCare sensoren zorgt voor een 100 procent dekking binnenshuis en buitenshuis

Thuiszorg – Voorkomen crisispieken
Crisissituaties zoals urineweginfectie en omkering dag/nacht ritme signalering. Deze vroegsignalering resulteert ten eerste in een hogere kwaliteit van leven voor de cliënt. Voor de zorginstelling een besparing van respectievelijk 38 en 67 zorguren.

Thuiszorg – Beter inzicht achter de deur
Kwaliteitszorg mogelijk door 24/7 inzicht. Alleen essentiële informatie en echte alarmen doorgeven, dat is de kracht van zelflerende algoritmes in de software. De medische gevalideerde profielen in de software van Sensara zijn met zorg opgesteld door het VUMC. Als uit de data een match blijkt met een van deze profielen dan krijgt de mantelzorger en zorgverlener een notificatie in de App.

MPT / VPT – Uitstel opname 4-6 maanden
Voldoen aan de eis voor 24/7 monitoren van de cliënt. Sensara HomeCare inclusief de bedsensor en de CQ-5 alarmering kunnen direct ingezet worden om een uitstel van opname te realiseren. Hierdoor kan het verpleeghuis opname proces geleidelijk verlopen of de oudere langer thuis blijven wonen in de vertrouwde omgeving.

MPT / VPT – Alternatief voor ziekenhuisopname
Ouderen die onnodig in een ziekenhuis worden opgenomen door gebrek aan een alternatief. In 2017 zijn er subsidies beschikbaar om als zorginstelling een alternatief te bieden in woonzorgeenheden, aanleunwoningen of toch thuis. Sensara – Eurocom ontzorgt en biedt een kwalitatieve, schaalbare en betaalbare oplossing zoals bewezen in de uitstel van opname. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de gehele uitvoering.

Verpleging – Nachtrust en besparing
Sensara Procare als onderdeel van het CQ-Net Server platform geeft 24/7 realtime inzicht in de status van de cliënt op de kamer. Nachtelijke rondes zijn hierdoor voortaan overbodig. Door het systeem opgemerkte alarmen kunnen door de verpleging op basis van een App of meldkamer worden afgehandeld. Een betere nachtrust voor de cliënt en een effectievere inzet van zorg.

 

Samen werken aan oplossingen

Innovatieve technologieën maken veel mogelijk. Wij zijn van mening dat de omgeving zich niet moet aanpassen aan de technologie maar dat de technologie zich adapteert aan de omgeving. Graag denken we samen met u over de oplossingen die voor u relevant zijn. 

Gerelateerde berichten...

X