Sectra: Betere diagnostiek is de uitdaging in de zorg

Welke innovatiekansen liggen er op het gebied van medische beeldvorming? We moeten in Nederland beseffen dat het grootste gedeelte van onze huidige diagnostiek geen afwijkingen heeft. Ook zijn er kostbare vals-positieve en negatieve beoordelingen. Het verbeteren van de kwaliteit in de zorg ligt voor een groot deel binnen de diagnostiek. Hier ligt de kans om zorgkosten te verlagen door effectievere en betere diagnostiek.

Er is veel winst te behalen binnen de diagnostiek als de kwaliteit beter wordt: minder reactief, meer voorspellend, met gestandaardiseerde rapportages en altijd de mogelijkheid tot een second opinion. In de mammografiescreening wordt al jaren met succes een tweede lezing gebruikt, wat levens heeft gered. Het is belangrijk om de zorgprofessionals juist hierin functioneel te ondersteunen door het integreren van alle diagnostiek in hun werkomgeving.

Door het samenvoegen en analyseren van gestructureerde rapportages krijgen zij meer inzicht in kwaliteit. Consolidatie van alle diagnostiekdata staat dan centraal: Enterprise Image Management (EIM) is de ingeslagen weg naar beter en multidisciplinair samenwerken met geavanceerde tools voor het verwerken en bekijken van beelden. CORONA, de opleiding van Nucleaire Geneeskunde en Radiologie, sluit helemaal aan bij deze ontwikkelingen gericht op geïntegreerde Diagnostic Imaging Consultancy.

Transformatieve innovatie
De evolutie van het traditionele Radiologie PACS naar een multi-vendor Enterprise Image Management systeem is de innovatiestrategie waar Sectra voor staat. Naast de traditionele Radiologie workflow zijn ook alle andere imaging systemen te integreren met EIM. De archivering is gestandaardiseerd in DICOM jpeg2000 met een volwaardige VNA-laag. Diagnostische onderzoeken worden door gebruikerswerklijsten en -protocollen met de juiste diagnostische beeldvormingssoftware bekeken. Het EIM dient ook als data-uitwisselingsportal waarbij een meta-werklijst met andere PACS-systemen, EPD, HIS en RIS/LIS kan communiceren om onderzoeken op te halen of te delen.

sectra pathaloogDiagnostische onderzoeken worden door gebruikerslijsten en protocollen met de juiste viewing softwaretools geopend met bijvoorbeeld interactieve rendering en mogelijkheid tot image analyse. Deze transformatie van het traditionele PACS in een EIM met open archief is het betere antwoord op de disruptieve VNA-systemen die overwaaien uit de VS. Deze zijn meer vanuit de storage IT gedreven en prima voor de standaard it-vraagstukken van archivering en beheer. Opvallend zijn nu al de flinke beperkingen in imaging technieken, performancevermindering en ontbrekende knowhow van de behoefte in de medische diagnostiek. Laat staan een antwoord op de nieuwe uitdaging voor EIM: het volledig digitaliseren van de afdeling Pathologie. Qua datavolume een uitdaging waarbij de opslag zeker vijf maal zo groot is als bijvoorbeeld het Radiologie PACS.

Digitale Pathologie: getting things done!
Integratie in Medical IT is vaak zeer complex, en dit speelt nu ook in Digitale Pathologie (DP). DP ligt achterop in het ontwikkelen van een industriestandaard: er is nu nog voornamelijk sprake van analoge beoordeling van de glaasjes onder de microscoop. Om te innoveren past Sectra, gespecialiseerd in workflow-integratie, haar best practise ervaringen toe om dit tot een succes te maken. ‘Getting things done!’ is ons motto, want Pathologie vormt een cruciale rol in de diagnose en persoonlijke behandeling van kanker.

Bij de oplossing heeft Sectra zoveel mogelijk de ervaringen van de PACS-standaarden zoals DICOM/IHE/HL7 toegepast. Deze oplossing, nu in UMCU Utrecht in uitrol als eerste universiteit met Digitale Pathologie in Nederland, reduceert de tijd om te komen tot een optimale diagnose en verlaagt de barrières voor een second opinion. Dit alles komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Voor de behandeling is het natuurlijk extreem belangrijk dat bijvoorbeeld een biopsie-diagnose juist is en er geen onnodige operaties worden uitgevoerd door vals-positieve diagnoses. Helaas is hiervan nog steeds sprake door de complexiteit van de enorme variatie van diagnoses in de pathologie. Door een second opinion standaard in de pathologie review-workflow op te nemen, vormt dit een enorme verbetering in diagnose en stagering van kanker. Dit is niet alleen het verleggen van de diagnose van een microscoop naar de monitor, maar ook specifieke visualisatietools, dynamische werklijsten, rapportage modules en data-analyse.

Multidisciplinair overleg
De oncologische besprekingen zijn verrijkt met de extreem hoge resolutie pathologiebeelden, die direct de knowhow en inzichten van het behandelteam vergroten. De rapportage wordt gevormd door een zogenaamd structured report, waarbij de diagnosecoderingen en stageringen conform de landelijk afspraken worden toegepast. Door gezamenlijke initiatieven is er een middleware interface ontwikkeld om de scanner met Laboratorium Informatie Systemen en viewers te integreren.

Integrated Diagnostics (INDI) en Clinical Decision Support (CDS)
De trend is dat de diagnostische afdelingen hun data consolideren en rapportages gaan integreren. De afdelingen Pathologie en Radiologie lopen hierin voorop. Het gezamenlijk integreren van eenduidige diagnoserapportages helpt bij het reduceren van foute diagnoses en voorkomt mogelijk invasieve procedures. Een meetbaar resultaat in verbetering van kwaliteit en verlaging van kosten. Ook Clinical Decision Support krijgt door consolidatie van de data de mogelijkheid tot ‘realtime’ correlatie van gegevens. Bij het aanvragen van onderzoeken wordt onnodige of verkeerde diagnostiek herkend en door automatische terugkoppeling voorkomen. Precisiediagnostiek wordt bereikt door ook biomedische informatie te integreren in de Advanced Diagnostische Viewers.

De verwachting van it- en zorgprofessionals
Ziekenhuizen die op het punt staan een zogenaamd Enterprise Image Management Systeem in te voeren, laten vaak het radiologie PACS buiten beschouwing vanwege de complexiteit. Andersom gold hetzelfde: PACS vervanging richtte zich veelal niet op consolidatie van andere afdelingen. Bij het transformeren van PACS-I én II tot één systeem – ‘Enterprise Image Management’ – biedt dit mogelijkheden om de dossiervorming te optimaliseren. De krachtige gestructureerde workflow van een PACS helpt op andere afdelingen, zoals nu bij Pathologie, een efficiënt patiënt- en werkproces te faciliteren. De specialist heeft alle benodigde (beeld)data tot zijn/haar beschikking. Eén toegangspad tot alle beeldinformatie.

Uiteraard is het EPD de spin in het web en vervult de leidende rol in het bij elkaar brengen van klinische data. Koppelen met één Enterprise Image Management portal vergemakkelijkt integratie en aansturing vanuit het EPD met alle data beschikbaar rondom de patiënt.

Tweederde van het it-budget bestaat uit het bekostigen en onderhouden van bestaande infrastructuur. Dat zorgt voor grote druk op it-managers om de operationele kosten te verlagen bij een toenemende stroom van data. Van de zorgprofessionals wordt verwacht dat zij steeds beter aansluiten – en inzetten – op patiëntgerichte zorgpaden. Digitale Pathologie als nieuwe dataproducent vormt een nieuw storagekostenvraagstuk. En nog maar te zwijgen over moleculair imaging voor DNA-diagnostiek – een opkomende veelvraat van storage.

Private Health Cloud

Hoog tijd om afscheid te nemen van de traditionele, lokale infrastructuur en over te stappen naar een Private Health Cloud. Met slim geanonimiseerde data, open source software, schaalbare oplossingen en volledige ontzorging van de datavraagstukken liggen hier nieuwe kansrijke alternatieven. De ontzorgde it-resources krijgen meer handen vrij voor het optimaliseren van IT met directe impact voor de patiënttevredenheid. De zorgprofessionals moeten zo langzamerhand stelling gaan nemen of alle diagnostische en zelfs ruwe data bewaard moeten blijven. Om de groeicurve van zorgkosten van minister Schippers voldoende af te buigen, liggen hier kansen.

Wie gaat de uitdaging aan?

Gerelateerde berichten...

X