Verouderde technologie hindert digitale transformatie Europese bedrijven

Verouderende technologie zorgt dat Europese bedrijven niet goed kunnen profiteren van de digitale transformatie. Dat blijk uit een onderzoek van Pierre Audoin Consultants (PAC).
Van de ruim vijfhonderd ondervraagde grote IT-bedrijven en zakelijke beslissers gaf meer dan de helft (57 procent) aan dat hun digitale-infrastructuur verouderd is. Maar ook dat het lastig is om aan de vraag te voldoen die digitalisering met zich meebrengt.
Het onderzoek1 moet de trends in de zakelijke applicatiediensten in Europese landen vaststellen. De enquête concentreerde zich op de belangrijkste technologische uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd.
Iets meer dan tien procent van de ondernemingen ziet zichzelf als leider in de digitale transformatie. Slechts 17 procent zegt dat digitale transformatie van levensbelang is voor het eigen bedrijf. Bij ongeveer 42 procent staat het onderwerp op de agenda. Andere uitdagingen, zoals economische veranderingen, krijgen echter voorrang.

Transformatie van applicaties

Technologie en culturele kwesties zijn de voornaamste factoren die de digitale transformatie tegenhouden. In de eerste plaats de verouderde technologie en infrastructuur van bedrijven. Verder de moeizame integratie van digitalisering in legacy-systemen. Ook zijn er problemen bij het stimuleren van culturele verandering binnen de eigen IT-organisaties.
Volgens de respondenten worden met name legacy-applicaties als een last beschouwd. Dit vooral vanwege diens negatieve effect op de flexibiliteit van een bedrijf. Daarbij wordt verondersteld dat het budget beter gebruikt kan worden bij het ondersteunen van innovatie. Nick Mayes, Research Director bij PAC, voegt hieraan toe dat de meeste grote organisaties niet ontworpen zijn voor het digitale tijdperk. “Vele hebben grote vooruitgang geboekt, maar ze blijven concurrentie ondervinden van nieuwkomers op de markt die met digitale technologieën zijn opgegroeid.”

Verbetering op komst

Ook gebruik van de cloud is voor velen nog ‘een dingetje’. Slechts twintig procent van de respondenten heeft meer dan de helft van zijn applicaties naar de cloud gemigreerd. Dit aantal zal de komende anderhalf jaar waarschijnlijk verdubbelen. De actieve implementatie van procesautomatisering via robotica zal waarschijnlijk toenemen in 2017. Dit zal de betrouwbaarheid, snelheid en de focus van externe en interne processen verhogen.

Gerelateerde berichten...

X