VWS: wettelijke vertegenwoordigers digitale dienstverlening noodzaak

kinderhand pleegzorg.nl online kinderporno

Ook VWS erkent intussen de noodzaak van wettelijke vertegenwoordigers voor digitale dienstverlening van en aan mensen die zelf niet in staat zijn zaken rond overheid en zorg digitaal zelf te regelen. Het moet dus mogelijk zijn dat iemand anders namens de patiënt toegang heeft tot de medische gegevens en ook namens deze persoon handelingen kan verrichten.

Een van de aanleiding is de publicatie van NRC op 2 mei:  ‘Zonder DigiD lukt zorgen bijna niet’. Het stuk beschrijft dat door de verschuiving van dienstverlening bij publieke organisaties van analoog naar digitaal er drempels tevoorschijn komen voor kwetsbare groepen. Zo kunnen ouders van kinderen met een verstandelijke beperking als wettelijk vertegenwoordiger namens hun kind digitale dienstverlening gebruiken. Dat lukt echter niet en dus moeten ze terugvallen op papier.

Het ministerie belooft nu dat er centrale voorzieningen komen waardoor digitale vertegenwoordiging van kwetsbare groepen mogelijk wordt. Die komen ook voor de zorg beschikbaar. Die voorzieningen kunnen worden gekoppeld aan DigiD. Vertegenwoordigers kunnen dan:

  • Machtigen (vrijwillig) Deze dienst is beschikbaar via TVS
  • (Ouderlijk) gezag voor kinderen tot 16 jaar. Deze dienst is in pilot, naar verwachting beschikbaar vanaf begin 2023 voor kinderen tot 12 jaar
  • Bewindvoering/curatele/mentorschap. In ontwikkeling, naar verwachting beschikbaar vanaf 2024
Persoonsgebonden

Momenteel lukt die digitale ondersteuning bij kinderen onder de 16 met een verstandelijke beperking nog vaak niet omdat DigiD nu nog strikt persoonsgebonden is. Ouders van kinderen met een verstandelijke beperking hebben daarom een machtiging van hun kind nodig om digitale toegang te krijgen. Dat kunnen die kinderen vaak zelf niet geven.

Er is een pilot is het ouderlijk gezag over kinderen tot 16 jaar. De pilot voor kinderen tot 12 jaar start moet begin 2023 van start gaan. Verder werkt de overheid aan centrale regelingen rond bewindvoering, curatele of mentorschap. Dit komt naar verwachting vanaf 2024 beschikbaar.

Niet alleen het ministerie van VWS onderschrijft het belang van digitale inclusie. Ook vanuit de politiek zijn er vragen over de hoe de zorgsector dit momenteel invult.

Nictiz organiseert momenteel samen met VWS al infosessies over dit onderwerp. Die gaan vooral over hoe jzorgaanbieders en leveranciers op de implementatie van deze voorziening kunt voorbereiden.

Lees ook:
  • Gebruik DigiD en DigiD-app in de lift
  • Cryptshare met eID nóg veiliger, sneller en gemakkelijker

Gerelateerde berichten...

X