Werknemers in zorg vrezen banenroof door AI

Artsen in de klas banenroof GGZ

52% van de werknemers in de sectoren zorg en welzijn uiten angst voor een AI-banenroof. Dat gehalte is het hoogste van alle werksectoren, en ligt ver boven het gemiddelde van Nederland en Vlamingen samengenomen, zo blijkt uit onderzoek van Technerds.nl onder 278 participanten. Ook de ernst van deze angst is bovengemiddeld: een 6,9 op een schaal van 1 tot 10. Dit ondanks het nette cijfer dat ze toekennen aan hun eigen digitale vaardigheden: een 8,6.

AI creëert minder banen

39% van de Nederlanders en Vlamingen geeft aan zich mild tot ernstig zorgen te maken over AI op de werkvloer. Nemen we de gezondheidszorg en welzijnssector onder de loep, dan zien we dat 52% hiervan aangaf te denken dat AI meer banen zal wegnemen dan creëren.

Indrukwekkend hoog

Vooral in vergelijking met de 17% van de ICT’ers die deze angst uitte, is dat een indrukwekkend hoog gehalte. Ook de intensiteit van de ervaren angst krijgt een relatief hoog cijfer: dat komt neer op gemiddeld een 6,9. Het gemiddelde van alle Nederlanders en Vlamingen met dezelfde zorgen, ligt een half punt lager (6,4). Wederom ter vergelijking: ICT’ers kenden het gevoel een 5 toe.

Kunstmatige intelligentie is niet nieuw in de gezondheidszorg, maar wordt spaarzaam ingezet. Bronnen hebben het vooral over de potentie van AI in de zorg. Het gaat daarbij om kansen tot het sneller vaststellen van gezondheidsproblemen, patronen herkennen in patiëntengegevens, maar ook het verwerken van HR-kwesties onder zorgpersoneel, stellen de onderzoekers.

Digitale vaardigheden voorspellen dan wel zorgen over banenroof door AI, maar dat is niet het enige wat speelt. De waarneming van controleverlies speelt ook een rol bij de mate van angst die je ervaart – controleverlies over je werk en angst voor AI-banenroof, in dit geval.

Gerelateerde berichten...