NAAST-ZCN tilt zorg op afstand naar hoger niveau

NAAST-ZCN

Zorg op afstand kreeg een behoorlijk forse rugwind door corona. Wat toen vaak met kunst- en vliegwerk werd georganiseerd, moet nu een vaste plaats krijgen in de zorgprocessen. Daar zijn lang niet alle ziekenhuizen, VVT-organisaties en huisartsen goed op voorbereid. Een gat dat NAAST-ZCN opvult. Behalve zorg op afstand biedt deze organisatie sinds kort ook het zelf ontwikkelde softwareplatform aan andere zorgorganisaties aan.

Dat thuismonitoring en beeldzorg tijd besparen voor zowel de zorgverlener als de cliënt of patiënt weten we al jaren. Toch was zorg op afstand pre-corona eerder uitzondering dan regel. Sensire was die uitzondering. Deze organisatie heeft met de Zorgcentrale al dertig jaar ervaring met zorg op afstand. Eerst alleen via de telefoon en elf jaar geleden aangevuld met beeldzorg. Om andere zorgorganisaties ook op weg te helpen en een rol als ketenregisseur te kunnen nemen, besloot Sensire om het bedrijfsonderdeel in 2018 te verzelfstandigen. Zo werd NAAST geboren, een organisatie die ziekenhuizen, VVT, huisartsen en anderen ondersteunt bij thuismonitoring, beeldzorg en andere vormen van zorg op afstand.

Signalen prioriteren

Angela van de Kraats-Lansink werkt als IT-manager en platform owner bij NAAST-ZCN, zoals de organisatie na een fusie met Zorgcentrale Noord heet. Het platform is de centrale applicatie waar zowel de centralisten bij NAAST-ZCN als de zorgverleners bij de ketenpartners in werken. Ze vertelt: “Toen wij een zelfstandige organisatie werden, wisten we: als we voor meerdere partijen de zorg op afstand willen gaan invullen, moeten we een platform ontwikkelen waarop we heel eenvoudig data kunnen verzamelen: data die ziekenhuizen, VVT-organisaties en huisartsen al hebben vastgelegd over hun patiënten en cliënten in hun eigen EPD’s, en real-time data die deze mensen zelf verzamelen. Denk aan data van smartwatches, slimme weegschalen, bloeddrukmeters, medicijndispensers, vragenlijsten enzovoort.”

Ze deed een pakketselectie waaruit Salesforce als winnaar tevoorschijn kwam. “Het bleek dat we met deze software het makkelijkst de binnenkomende signalen kunnen prioriteren en routeren naar de juiste centralist of zorgverlener. Er komen iedere dag tienduizenden signalen binnen zoals alarmen van mensen die op de alarmknop van hun thuiszorgorganisatie drukken, inkomende telefoontjes, e-mailtjes. Ook signalen die worden gegenereerd doordat de metingen die patiënten zelf doen niet binnen de drempelwaardes blijven. Toen we nog onderdeel waren van Sensire werden de signalen door mensen geprioriteerd. Maar als je gaat opschalen en zorg gaat bieden aan veel meer organisaties, werkt dat niet meer. Dan wordt het simpelweg teveel en te foutgevoelig om met de hand te doen.”

Zeker omdat bij ieder signaal moet worden bepaald wie op welke manier opvolging moet geven. Als iemand met COPD in de dagelijkse vragenlijst aangeeft de laatste tijd vaker benauwd te zijn, dan moet de longarts daar wat mee. Maar als diezelfde persoon op zijn alarmknop drukt omdat hij is gevallen, dan moet er direct een spreek-luisterverbinding worden opgezet met een centralist bij NAAST-ZCN, die vervolgens bepaalt wie er bij die persoon langs moet gaan.

Maatwerksoftware ontwikkeld

NAAST ontwikkelde op basis van het Salesforce-platform een eigen applicatie die precies dit doet en die via API’s goed te koppelen is aan de software van de zorgorganisaties waarmee het bedrijf samenwerkt. Van de Kraats: “We hebben destijds onze processen in kaart gebracht, in brown paper sessies. Die uitgetekende processen hebben we vervolgens geautomatiseerd. Op die manier bleven de centralisten volgens de hen vertrouwde processen werken, alleen werden ze veel beter ondersteund door software. Vorig jaar hebben we een update doorgevoerd door nog eens kritisch te kijken naar alle zorgpaden: hebben we die wel op de meest efficiënte manier ingericht? Als we het proces nu opnieuw zouden ontwikkelen, zou dat er dan precies zo uitzien? Het bleek dat het op heel veel plekken nog efficiënter kon.” Die verbeteringen zijn doorgevoerd in versie 2.0 van het platform, dat voor een grotere efficiency zorgt.

NAAST-ZCN merkte tegelijkertijd ook dat de vraag naar zorg op afstand na corona veel groter was dan waar zij in konden voorzien. Van de Kraats: “De vraag was: willen wij als organisatie groeien en op meer plekken actief worden? Of willen wij ons model opschalen door het ter beschikking te stellen aan andere organisaties en andere regio’s? We hebben voor dat laatste gekozen.”

Verschillende soorten zorg

En dus levert NAAST-ZCN nu ook een werkmethode en bijpassende software (die continu wordt doorontwikkeld), inclusief advies over hoe je zorg op afstand zo inricht dat het past bij de vele variaties die zorgorganisaties hun cliënten willen bieden. Want het ene type zorg is het andere niet, weet Van de Kraats. “Voor de ziekenhuizen pakken wij vaak de chronische zorg op, bijvoorbeeld rondom COPD of hartfalen. Daar heb je veel te maken met meetwaardes. Er is ook veel afstemming met de huisarts en de behandelend specialist in het ziekenhuis. In de VVT heb je veel minder te maken met meetwaardes, maar gaat het veel vaker om psychosociale ondersteuning.” Daar zit van alles tussenin, bijvoorbeeld oudere mensen met een slecht genezende wond die thuiszorg krijgen, onder behandeling staan van een dermatoloog in het ziekenhuis en veel contact hebben met de huisarts. “In die gevallen spelen we echt een ketenrol. Dan richten we het proces zo in dat de thuiszorgverpleegkundige de complexe wondverzorging doet, waarbij een speciaal opgeleide wondverpleegkundige in het ziekenhuis op afstand meekijkt. De patiënt hoeft dan veel minder vaak naar het ziekenhuis en de huisarts hoeft ook minder huisbezoeken af te leggen.”

Nieuwe zorgmodellen

Zo ontstaan volledig nieuwe zorgmodellen. Van de Kraats benadrukt dan ook hoe belangrijk het is om met andere ogen naar ons zorgsysteem te kijken. “Met het huidige personeelstekort komen we er niet met alleen wat efficiencyverbeteringen; we moeten als sector dingen echt ánders gaan doen. Even meekijken of een patiënt de juiste dosis insuline spuit kost onze centralist nog geen minuut, terwijl dat voor de thuiszorg inclusief de reistijd misschien wel een kwartier is. We zullen echt kritischer moeten kijken wanneer welke zorgverlener een cliënt of patiënt fysiek moet zien en waar het anders kan. En dat geldt voor alle zorgdomeinen, van ziekenhuis en huisarts tot thuiszorg.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X