81% van de wereldwijde financiers: legacy-IT staat bedrijfstransformaties in de weg

Onderzoeksrapport van The Economist Intelligence Unit, ondersteund door Appian, laat zien wat de schaal is van de technical debt in de financiële dienstverlening.  Appian kondigt als een van de belangrijkste bevindingen uit het rapport aan dat wereldwijde leiders in financiële dienstverlening en verzekeringen (FSI) van mening zijn dat legacy IT-infrastructuur en -applicaties hun ambities op het gebied van bedrijfstransformatie en automatiseringsdoelstellingen in de weg staan.

Deze bevindingen staan in het nieuwe rapport, “Financiers ridden with technical debt”, van The Economist Intelligence Unit (The EIU), wat ondersteund is door Appian. De bevindingen van het rapport zijn gebaseerd op een onderzoek dat The EIU wereldwijd heeft uitgevoerd onder meer dan 1.000 IT-besluitvormers en senior business executives bij financiële dienstverleners, banken en verzekeringsmaatschappijen.

“Een van de kernwaarden van Aegon is de klant centraal stellen. Daarom hebben we gekozen voor het Appian Low-Code Platform om meer efficiëntie en snelheid te bereiken in de digitale dienstverlening die klanten van ons verwachten. Sinds we het Appian-platform in 2017 hebben geïntroduceerd, hebben we nu meer dan 50 applicaties binnen Aegon Hypotheken, Bank, Pensioen, Leven, Schade en Inkomen”, aldus Frans Stuifbergen, Head of Enablement Center, Aegon.

In de wereld van vandaag is er een steeds grotere behoefte aan wendbaarheid – zeker in het licht van recente gebeurtenissen. Dit zorgt ervoor dat FSI-organisaties een andere perceptie hebben van hoe ze willen zakendoen. Tegelijkertijd werken ze hard om hun bedrijven aan te passen aan alle veranderingen. Bijna driekwart (71%) van de IT-besluitvormers in organisaties in de financiële diensten geeft aan dat de groei van technologieprojectaanvragen groter is dan de groei van het IT-budget, wat hoger is dan het wereldwijde gemiddelde van 64%.

Andere belangrijke bevindingen zijn:

87% van de respondenten zegt dat hun organisatie operationele problemen heeft ondervonden bij het aanpakken van de uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt.
81% van de leiders binnen organisaties in de financiële dienstverlening zegt dat hun organisatie de IT-infrastructuur en -applicaties moet verbeteren om zich beter aan te passen aan externe veranderingen.
44% van de IT-besluitvormers is van mening dat een gebrekkige samenwerking tussen de IT en business een belangrijke belemmering vormt voor digitalisering, tegenover 27% van de business decision makers.

Volgens de resultaten van het onderzoek wordt automatisering door 31% van de executives in de financiële sector gezien als een van de belangrijkste technologische processen voor de komende 12 maanden. In het rapport wordt benadrukt dat meer dan een derde (34%) van de IT-besluitvormers van mening is dat het terugdringen of elimineren van legacy-IT hun organisatie het meest zou helpen om automatiseringsdoelstellingen te bereiken. Echter is slechts 17% van de business decision makers in de financiële dienstverlening van mening dat het wegwerken van legacy-IT een belangrijke factor zou zijn bij het omarmen van automatisering door hun bedrijf.

Het Nederlandse Aegon – een van ’s werelds grootste aanbieders van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer – is erin geslaagd de levering van IT-toepassingen te versnellen door digitale automatisering en innovatie te omarmen.

“Automatiseringsinitiatieven zijn niet eenvoudig en ook omdat veel verschillende teams in verschillende groepen projecten opstarten lopen we het risico steeds weer dezelfde fouten te maken. Door een centrale adviesgroep voor automatisering op te zetten, werden onze projectteams in de gelegenheid gesteld om onafhankelijk en flexibel te werk te gaan en tegelijkertijd te kunnen profiteren van eerder verworven ervaring en expertise”, aldus Boris Buis, Intelligent Automation and BPM Lead bij Aegon.

In 2018 introduceerde Aegon governance, security en provisioning in de hele organisatie binnen DevOps met 20 applicaties en 10 teams die met Appian werkten. Vandaag de dag heeft Aegon’s Intelligent Automation Team in totaal 8 fulltime medewerkers, waarvan 2 speciaal toegewijd aan Appian, en stelt het meer dan 16 gefedereerde DevOps-teams binnen het bedrijf in staat om meer dan 50 applicaties te ondersteunen.

“Financiële dienstverleners en verzekeraars moeten de samenwerking tussen IT-teams en de bedrijfseenheden die zij bedienen versterken. Beide groepen erkennen de noodzaak om meer samen te werken om hun digitale en automatiseringsambities te verwezenlijken met snelheid, kwaliteit en veiligheid. Ons rapport laat zien dat organisaties barrières voor verdere digitalisering kunnen overwinnen door samen te werken, gedateerde legacy-systemen te moderniseren en door agile methodologieën te adopteren” aldus Michael Heffner, VP Solutions and Industry Go-to-Market bij Appian.

Over het rapport

“Financiers ridden with technical debt” onthult bevindingen uit het rapport dat op enquêtes is gebaseerd, geschreven door The Economist Intelligence Unit en ondersteund door Appian, uitgevoerd tussen mei en juni 2021. De 1.002 respondenten van de enquête vertegenwoordigen IT- en zakelijke besluitvormers in zes sectoren (financiële diensten, verzekeringen, gezondheidszorg, de publieke sector, olie en gas, en energie- en nutsvoorzieningen) en negen landen (de VS, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, het VK en Australië). Een derde van de respondenten is leidinggevende op C-level niveau, de overige respondenten werken op directeursniveau of hoger. De helft van de respondenten werkt in organisaties met een jaaromzet van meer dan US$ 1 miljard. Het rapport vult de onderzoeksresultaten aan met secundair onderzoek en diepte-interviews met deskundigen op het gebied van financiële diensten en verzekeringen.

Gerelateerde berichten...

X