Inmarsat akkoord met 3,5 GHz-rapport

In reactie op het rapport van de Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band en NSV-communicatie verklaarde Jason Smith, Chief Operating Officer bij Inmarsat:

“Inmarsat heeft kennis genomen van de aanbevelingen van de adviescommissie aan het ministerie over het nationale frequentieplan en de aandacht voor de noodzakelijke bescherming van nood, spoed en veiligheidscommunicatie die via het grondstation in Burum wordt geleverd. Tijdens dit proces heeft Inmarsat getracht deze essentiële veiligheidsdiensten, waarop miljoenen mensen elke dag vertrouwen, te beschermen en tegelijkertijd een pragmatische manier te vinden om spoedig mobiele 5G-telecommunicatie mogelijk te maken in Nederland. Inmarsat heeft grote waardering voor het werk van de adviescommissie waarbij een oplossing is gezocht die door alle belanghebbenden wordt gesteund. Het bedrijf staat ervoor open om met het ministerie in gesprek te gaan over de vervolgstappen.

“De aanbevelingen van de adviescommissie zijn gericht op de bescherming van alle nood-, spoed- en veiligheidsdiensten van Inmarsat, voor maritieme en luchtvaartgebruikers, en bevestigen dat er momenteel geen andere methoden zijn om deze diensten te verlenen. Daarom heeft de adviescommissie maatregelen voorgesteld om de continuïteit van deze essentiële diensten te garanderen totdat een nieuwe locatie is gewaarborgd en operationeel is.

“Inmarsat blijft werkzaam in het huidige spectrum vanuit Burum. De activiteiten worden naar een nieuwe locatie buiten Nederland verplaatst zodra er elders een vergunning is verkregen. Dit heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid op de locatie in Burum. Inmarsat werkt samen met de Griekse autoriteiten om een vergunning te verkrijgen voor het uitvoeren van werkzaamheden in Griekenland.

“Tot slot bedankt Inmarsat de adviescommissie voor haar inzet in het zoeken naar een oplossing. Het bedrijf bedankt ook haar eigen team en de externe adviseurs die hard hebben gewerkt om de benodigde informatie te verstrekken aan de adviescommissie en het ministerie. Hierdoor kunnen de door Inmarsat geleverde essentiële veiligheidsdiensten worden ge

Gerelateerde berichten...

X