Nederlandse financieel professional heeft weinig vertrouwen in gebruik AI

De kans is groot dat een brede adoptie van kunstmatige intelligentie (AI) door Nederlandse financieel professionals nog even op zich laat wachten. Dit blijkt uit onderzoek dat Visma heeft uitgevoerd onder honderden respondenten in Nederland. Hoewel twee derde van de ondervraagde financieel professionals aangeeft voordelen te zien in het gebruik van AI-tools, ziet een derde die voordelen momenteel helemaal niet.

Ook is slechts 1 op de 3 van mening dat AI over het algemeen kan helpen bij het automatiseren van financiële processen in hun organisatie. Slechts 1 op de 4 denkt dat AI kan helpen bij het verkrijgen van betere inzichten in de financiële processen waar zij dagelijks mee te maken hebben.

Te weinig kennis over AI en te weinig vertrouwen in AI-tools
Een gebrek aan kennis over AI is een mogelijke verklaring voor dit matige vertrouwen in AI. Zo vindt een schamele 19% dat er genoeg kennis in de organisatie aanwezig is over de mogelijkheden van AI. Het eigen ingeschatte kennisniveau is ook niet hoog: 37% van de financieel professionals heeft geen kennis over AI, 55% een beetje en slechts 9% geeft aan veel kennis te hebben over deze technologie. Het gebrek aan kennis en skills in de organisatie wordt door de financieel professionals zelf ook genoemd als belangrijk bezwaar voor het gebruiken van AI-tools (29%).

Een argument dat nog iets belangrijker is om AI-tools niet te (willen) gebruiken, is een gebrek aan vertrouwen in de data die AI-tools genereren (32%). Bijna zestig procent (58%) van de financieel professionals durft bovendien financiële processen niet volledig toe te vertrouwen aan AI.

Tevreden over efficiëntie van processen, maar wel ruimte voor verbetering
Wanneer Nederlandse financieel professionals wordt gevraagd naar de belangrijkste voordelen van AI-tools, noemt bijna 1 op de 3 het automatiseren van repetitieve taken en 1 op de 5 ziet voordeel in verhoogde efficiëntie en nauwkeurigheid van processen. Hoe vinden financieel professionals dat het op dit moment gesteld is met de efficiëntie van die processen in hun organisatie? Over het algemeen best goed: meer dan driekwart (77%) is tevreden over de efficiëntie van hun financiële processen. Maar tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering: 77% geeft aan dat er in de organisatie gesproken wordt over hoe financiële processen efficiënter kunnen verlopen. Boekhouding/financiële administratie (28%), financiële rapportage (22%) en het goedkeuren en autoriseren van financiële transacties (19%) worden het vaakst genoemd.

Data niet altijd beschikbaar of up-to-date
Datatoegankelijkheid (16%) en real-time beschikbaarheid (15%) noemen de respondenten minder vaak als de belangrijkste voordelen van AI-tools. En dat terwijl blijkt dat in hun organisatie juist op dit terrein de grootste winst te behalen valt. Hoewel 74% van de financieel professionals in Nederland aangeeft dat er over het algemeen voldoende data beschikbaar is om waardevolle inzichten te verkrijgen, is dat zeker niet altijd het geval.

Boekhouding/financiële administratie (13%), budgettering (13%) en forecasting (10%) worden het vaakst genoemd als processen waarbij data niet altijd beschikbaar is. Daarnaast vinden financieel professionals dat over het algemeen de data die ze tot hun beschikking hebben up-to-date is (69%), maar dat geldt niet voor alle financiële processen. Vooral als het gaat om boekhouding/financiële administratie (12%), financiële rapportage, budgettering en belastingaangifte (allen 10%) is de data het minst vaak up-to-date.

Een mogelijke verklaring voor het niet altijd beschikbaar en/of up-to-date hebben van data is fragmentatie: 36% van de financieel professionals geeft aan dat data verspreid staat opgeslagen. Opnieuw wordt boekhouding/financiële administratie het vaakst genoemd als proces waarbij dat het geval is (13%), gevolgd door financiële rapportage (11%) en het goedkeuren en autoriseren van financiële transacties (11%).

Heiko Bonenkamp, Business Area Director bij Visma: “Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlandse financieel professionals nog relatief weinig kennis hebben van AI en ook betwijfelen of er genoeg kennis over AI aanwezig is in hun organisatie. Het is belangrijk dat financieel professionals zich meer gaan verdiepen in de mogelijkheden van AI-tools en ermee gaan experimenteren.

Tegelijkertijd moeten aanbieders beter uitleggen hoe AI-tools precies werken en welke rol ze kunnen spelen bij het vereenvoudigen of automatiseren van financiële processen. Betere voorlichting zal eraan bijdragen dat financieel professionals een betere inschatting kunnen maken over de betrouwbaarheid van de AI-tools en, als gevolg daarvan, welke financiële processen ze volledig of gedeeltelijk aan AI toevertrouwen.”

Gerelateerde berichten...