CBS: traditionele criminaliteit daalt, cybercrime stijgt fors

overheid

Vorig jaar daalde de traditionele criminaliteit,  zoals overvallen, zakkenrollerij en woninginbraken fors, terwijl de cybercrime juist hard steeg. Dat zegt het CBS.

Door de politie geregistreerde misdrijven waren twee procent lager dan een jaar eerder. Vooral bepaalde vormen van traditionele criminaliteit zoals zakkenrollerij (-47 procent), woninginbraak (-23 procent) en winkeldiefstal (-13 procent) lieten vorig jaar een scherpe daling zien. Tegelijkertijd registreerde de politie meer online criminaliteit zoals verkoopfraude, valsheid in geschrifte en hacken.

Het CBS deed geen onderzoek naar het oorzakelijk verband tussen de coronapandemie en criminaliteit, maar vindt het wel aannemelijk dat het criminaliteitsbeeld in 2020 is beïnvloed door de coronapandemie en de maatregelen. Zakkenrollen werd immers veel lastiger en meer thuiswerken verkleinde de kans op woninginbraak. Verder is er zeer waarschijnlijk samenhang tussen de (al dan niet gedeeltelijke) winkelsluiting en de beperkte toegang tot winkels, en de daling van het aantal gevallen van winkeldiefstal.

Online criminaliteit neemt toe

De politie registreerde in 2020, net als in de drie voorgaande jaren, een stijging van online criminaliteit. Dit zijn bijvoorbeeld digitale vormen van valsheid in geschrifte, online oplichting en hacken. Samen namen deze vormen vergeleken met een jaar eerder met 54 procent toe. Sinds 2017 is er in de politieregistraties sprake van meer dan een verdubbeling van dit type misdrijven.

Eerder bleek uit CBS-onderzoek al dat het aantal datalekken groeit en ze vaker plaatsvinden bij grote bedrijven. Daarbij hebben vooral bedrijven met 250 of meer werknemers het meest te maken met datalekken. Bij deze bedrijven nam het aantal dataonthullingsincidenten ook het sterkst toe.

In 2016 kwamen onthulling door eigen personeel en een aanval van buitenaf bij respectievelijk 17 en 6 procent van de grote bedrijven voor, in 2019 was dit 25 en 8 procent. Ter vergelijking; ongeveer twee procent van de kleine ondernemingen (twee tot tien werknemers) gaf aan in 2019 te maken te hebben gehad met een incident met datalekken. Dit percentage bleef de laatste jaren min of meer gelijk.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X