CBS: vooral veel tech-import uit China

Goederenimport uit China is vooral tech-import. De totale  goederenimport was in 2018 ruim 39 miljard euro. Het CBS stelt dat in de publicatie ‘De Nederlandse importafhankelijkheid van China, Rusland en de VS’.

De tech-import, zoals laptops, tablets, en telefoons, zijn goed voor 28 procent. Dat is een hoog aandeel. In de totale invoer vanuit de hele wereld voor verbruik in productieprocessen is het 9 procent.

In relatieve zin importeerde de IT- en informatiedienstverlening het meest uit China. Dit is 36 procent van de totale import van deze bedrijfstak. Dit bestond met name uit computers en -onderdelen.

Ook de telecomsector importeerde relatief veel uit China met een aandeel van 19 procent. De voornaamste importen uit China van deze bedrijfstak bestonden uit telefoons.

 

Exporteren

De bouw was de grootste niet-industriële afnemer van Chinese goederen. Maar ook hier waren de belangrijkste ingevoerde producten naast verlichtingstoestellen en transformators vooral ook computers en ledlampen.

Twee derde van die goederen werden weer naar andere landen geëxporteerd. Bedrijven voeren uit China relatief vaak hightechproducten in die ze verder verwerken. De goedereninvoer uit China groeide de laatste drie decennia veel harder dan de totale goedereninvoer.

Het aandeel van goederen uit China in de import steeg van 0,5 procent in 1988 naar 8,9 procent in 2018. De laatste jaren schommelde dit aandeel tussen 8 en 9 procent.

Nederland toegangspoort

Van de 39,2 miljard euro aan goederen die Nederland in 2018 uit China importeerde, was 26,3 miljard euro bestemd voor wederuitvoer en bijna 12,9 miljard euro voor de Nederlandse markt. Ongeveer twee derde van de uit China geïmporteerde goederen verliet Nederland in vrijwel onbewerkte staat.

De goedereninvoer uit China bestemd voor de Nederlandse markt bestond voor 7,6 miljard euro aan directe invoer als input voor de productie van goederen en diensten door bedrijven in Nederland (intermediair verbruik). De andere 5,2 miljard euro betrof invoer van eindproducten voor finale bestedingen.

 

Consumenten

Overigens laten consumenten zich ook niet onbetuigd. Dat bleek vorig jaar uit onderzoek. Kopen in webshops buiten de EU betreft vaak gadgets en electronica.

Zo’n 70% van de Nederlanders is de komende maanden zeker of zeer waarschijnlijk van plan aankopen te doen in een webshop buiten de Europese Unie. Bij 54% van de aankopen gaat het om elektronica en gadgets.

Gerelateerde berichten...

X