Derde innovatieforum Health-i-care van start

Health-i-care organiseert op 29 november 2017 het derde  innovatieforum waarop partners elkaar kunnen ontmoeten. Via landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming kun je het innovatievermogen in de grensregio versterken is de achterliggende gedachte.

Zo moet een sterke gezondheid-economische regio tot stand komen. Health & IT : technologie in zorginstellingen, is een belangrijk onderdeel van die ontwikkeling.

Resistentie

Prof. Dr. Alex W. Friedrich, hoofd van de afdeling Medische Microbiologie in het UMC Groningen en projectleider van health-i-care, doet onderzoek naar resistente bacteriën. Hij is ervan overtuigd dat er een nieuwe benadering moet komen voor de bestrijding van antibioticaresistentie.

Met name in de grensregio waar veel mensen voor hun werk en patiënten tussen ziekenhuizen heen en weer bewegen, moeten gezondheidsorganisaties samenwerken. Friedrich: “Het belangrijkste voor mij is dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat de zorg die ze in het ziekenhuis ontvangen, veilig is.”

Ondernemers, zorginstellingen, wetenschappers en het mkb werken Binnen health-i-care samen aan maatschappelijk relevante innovatieve producten en technologieën. Ze dragen zo bij aan behoud van de zo belangrijke hygiënische standaards, maar ook aan innovatieve vormen van infectiepreventie.

Gedurende de projectlooptijd zullen zij vraaggerichte innovaties realiseren. De bedoeling is dat ze uiteindelijk in de hele euregionale gezondheidsregio zullen worden afgezet. Samen met de innovatiepartners krijgen de mkb’s verder ook toegang tot de gezondheidssector. Nu blijft dit vaak voor hen gesloten.

 

Thema’s

Tijdens het derde innovatieforum zullen prof. Dr. Alex W. Friedrich, Günter Gülker van de Duits-Nederlandse Handelskamer en Hans van den Heuvel, consul van het consulaat-generaal in Düsseldorf, spreken. Daarna worden deelnemers in verschillende sessies over specifieke thema’s geïnformeerd:

 

  • Bewustwording versterken & gedrag beïnvloeden = infecties voorkomen
  • Health & IT – technologie in zorginstellingen
  • Er is maar één gezondheid – het milieu, de dier en de mens

Uiteraard is er veel gelegenheid om te netwerken. Potentiële partners kunnen zo in contact komen met de innovatieprojecten. Het project health-i-care heeft een looptijd van 2016 t/m 2020 en maakt onderdeel uit van het INTERREG-V-A-programma.

Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden.

 

Gerelateerde berichten...

X