Doxing wordt strafbaar

Doxing Handelsregister persoonsgegevens

Doxing, ofwel gebruik van persoonsgegevens voor intimidatie wordt strafbaar. Een wetsvoorstel met die strekking ging vrijdag, vlak voor het Kamerreces, naar de Tweede Kamer.  Eerder ontving minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) hierover al het advies van de Raad van State.

Het fenomeen waarbij iemand een adres van iemand in een chatgroep zet, waarna bijvoorbeeld iemand thuis angst wordt aangejaagd, neemt de afgelopen jaren een enorme vlucht. Vaak zijn het hulpverleners, politieagenten, journalisten en politici  slachtoffer van doxing. Maar ook wetenschappers, opiniemakers of medewerkers van gemeenten krijgen ermee te maken.

De Tweede Kamer en werkgevers zoals de politie gaven al eerder aan zich zorgen te maken over hun medewerkers. Zij pleitten al langer voor een strafrechtelijke aanpak van dit probleem. Dit is niet overigens niet beperkt tot bepaalde beroepen. Mensen kunnen om allerlei redenen met doxing worden geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een foto en telefoonnummer van een ex-partner op een online forum zet om diegene vrees aan te jagen.

Stalking

Veel intimiderend gedrag is al strafbaar. Dat is bijvoorbeeld al het geval bij bedreiging en stalking. Doxing was tot nu toe moeilijk strafrechtelijk aan te pakken omdat er bijvoorbeeld geen sprake is van een bedreiging met een ernstig misdrijf of van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Met dit wetsvoorstel kan de politie eerder ingrijpen. Ook voor internetplatformen is duidelijk dat zij een rol hebben om hiertegen op te treden, bijvoorbeeld door verwijderen of ontoegankelijk maken van de content.

Op doxing komt komt een maximale gevangenisstraf te staan van één jaar of een geldboete van maximaal 9.000 euro. Er is wel een clausule voor journalisten en klokkenluiders die te goeder trouw nieuwsfeiten en misstanden openbaar maken. Zij hebben immers niet de bedoeling om te intimideren.

De verwachting is dat het wetsvoorstel een stevigere basis zal geven om op te treden tegen doxing. Het slachtoffer kan daarnaast ook zelf een civiele procedure starten indien bekend is wie de gewraakte content online heeft geplaatst. Dan kan een schadevergoeding en het offline halen van de onrechtmatige content worden geëist.

Mocht de dader niet bekend zijn, dan kan bij de tussenpersoon die de content host een melding worden gemaakt. Tussenpersonen als providers en online platformen hebben een rol om op te treden, indien zij ervan op de hoogte zijn dat op hun platformen of servers strafbare of onrechtmatige content staat.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...