Informatieverzoeken Wet open overheid ondraaglijk traag

Informatieverzoeken volgens de Wet Open Overheid is nog steeds ondraaglijk traag. Dat stelt een nieuw rapport IMI, Open State en UvA over het jaar 2023: Blaadjes op het spoor.

Ondanks verplichtingen uit de Woo zijn documenten daarnaast vaak niet machineleesbaar. Datums zijn vaak onduidelijk. De Woo-informatie wordt niet altijd volgens de FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) ontsloten.

Het onderzoek is een vervolg op Matglas (over 2022) en Ondraaglijk Traag (over 2021) door Instituut Maatschappelijke Innovatie en Open State Foundation; dit jaar ook samen met de Universiteit van Amsterdam. Het aantal Woo-verzoeken aan ministeries groeit, maar is in internationaal perspectief nog steeds laag.

De beantwoording van informatieverzoeken duurt nu gemiddeld 172 dagen. Dit is een verdere stijging ten opzichte van vorig jaar (167) en ver boven de wettelijk maximale termijn van 42 dagen. Tussen de ministeries onderling zijn grote verschillen. OCW is het snelste (91 dagen) en Financiën de traagste (239 dagen). Verder is er over de hele linie vertraging.

Nederlanders willen een nieuwe bestuurscultuur die zich kenmerkt door openheid. Maar het belangrijkste instrument daarvoor, informatieverzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo), werkt in de praktijk onvoldoende. Ondanks veel maatschappelijke en bestuurlijke aandacht, worden de termijnen voor de afhandeling van Woo-verzoeken steeds verder overschreden.

De beantwoordingstermijnen komen gemiddeld voor elk ministerie ver boven de wettelijke termijn. Die is 28 dagen, met de mogelijkheid van verlenging (indien omvang of gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt) met 14 dagen. De afhandelingstermijnen worden ook steeds langer in plaats van korter. In totaal werden 83% van de informatieverzoeken aan de ministeries buiten de wettelijke termijn afgehandeld, net als het jaar daarvoor.

Ter vergelijking: het Verenigd Koninkrijk dat de afhandeling van informatieverzoeken wel gedetailleerd bijhoudt in een voor iedereen toegankelijk dashboard (en dat per inwoner veel meer verzoeken krijgt) lukt het juist om 80 à 90% van de informatieverzoeken binnen termijn af te handelen.

Uit het onderzoek blijkt dat er afgelopen jaar meer Woo-verzoeken zijn ingediend bij de ministeries: 1.762 ten opzichte van 1.125 in 2022. Het ministerie van LNV kreeg veruit de meeste verzoeken. Er zijn in totaal meer pagina’s aan informatie geopenbaard, maar de meerderheid van de Woo-verzoeken is, net als afgelopen jaren, relatief beperkt in omvang. 56% kan met minder dan 50 pagina’s worden beantwoord.

De exemplarische Woo-beantwoording (de mediaan) komt uit op 24 pagina’s geleverde en deels gelakte informatie. Daarvoor moeten natuurlijk meer pagina’s worden doorzocht, maar 24 pagina’s zouden toch binnen de maximale termijn moeten worden geleverd.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...