Inspectie Toezicht Sociaal Domein (TSD) win innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018

De Inspectie Toezicht Sociaal Domein TSD heeft de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018 gewonnen. TSD is een samenwerkingsverband van vier rijksinspecties: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijdens een feestelijke bijeenkomst bleek dat het project niet alleen de prijs van de publieksjury, maar ook van de vakjury heeft gewonnen. TSD richt zich op toegankelijkheid van het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De jury was onder de indruk is van het project

 

Scherpe analyse

Door het probleem vanuit de personen met een licht verstandelijke beperking zelf te benaderen worden de analyses scherp en de oplossingen tastbaar. Het getuigt van lef om deze doelgroep als mystery guest in te zetten. Verder ook om als toezichthouder in plaats van de opgeheven vinger een beroep te doen op de intrinsieke motivatie van gemeenten.

De jury vindt de maatschappelijke relevantie van het project groot. “Heel Nederland kan hier zijn voordeel mee doen, mede dankzij de verschillende publicaties en de website met een handreiking voor gemeenten.”

 

Ervaringsdeskundigen

De inspecties van Toezicht Sociaal Domein onderzochten in 2017 samen met ervaringsdeskundigen vijf gemeenten: Amsterdam, Goes, Utrecht, Weststellingwerf en Winterswijk. Het burgerperspectief stond centraal door inzet van ervaringsdeskundigen in alle fase van het onderzoek.

Daarbij is nauw samengewerkt met de LFB, de cliëntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Zij geven eerst zelf aan wat voor hen belangrijk is. Dat waren 6 punten waarop is getoetst.

Daarna zijn ze als mystery guest op pad gegaan met hulpvragen. En ze hebben aan de gemeente zelf hun ervaringen verteld. Al deze ervaringen zijn opgenomen in de website.

 

Innovatie

De organisatie van de verkiezingen is een initiatief en een samenwerkingsverband van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en VIDE. Met de verkiezingen stimuleren zij de innovatie van het toezichts- en handhavingsvak door een succesvol project in het zonnetje te zetten.

De verkiezingen staan open voor alle domeinen waar handhaving en toezicht een rol spelen. Zowel openbare ruimte, milieu en welzijn, onderwijs en energie, als telefonie, openbaar vervoer, werk en bijstand, banken, arbeidsomstandigheden, voeding en de gezondheidszorg. De onafhankelijke vakjury bestaat uit professionals op het gebied van handhaving of toezicht.

Gerelateerde berichten...

X