Klanten betalen ondernemers nog vaak te laat

papieren facturen met nietmachine en pennen

Klanten betalen hun facturen aan ondernemers vaak te laat. Het afgelopen jaar gebeurde dat bij 76% van de ondernemers. Bij 13% van de ondernemers gebeurde dit zelfs bij minimaal 10% van de ingediende facturen. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om papieren facturen en facturen via pdf.

Dit blijkt uit een representatief onderzoek onder bedrijven door DirectResearch in opdracht van de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa). De cijfers uit het rapport moeten het belang van betalen en factureren via e-facturatie onder de aandacht brengen. De Peppolstandaard wordt op termijn namelijk verplicht.

Hoewel 57% van de ondernemers e-facturen kan versturen, doet bijna de helft (48%) dit nooit. Zij factureren alleen via pdf of een papieren factuur, terwijl de kans op vertraging daarmee groter is dan bij e-factureren via Peppol. ZZP’ers en kleine bedrijven maken het minst gebruik van e-facturatie, terwijl e-facuratie juist ook voor hen interessant kan zijn door de toegankelijkheid ervan.

 

Verplicht

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 71% van de ondervraagden zakendoet met België en Duitsland. Dit zijn landen waar wetswijzigingen besproken worden die e-facturatie via Peppol verplicht gaan stellen in handel tussen bedrijven onderling, en handel met de overheid.

Peppol is de internationale standaard voor snelle en veilige verzending, ontvangst en verwerking van elektronische facturen en orders. Dit helpt spookfacturen of andere fouten in de boekhouding te voorkomen. Verder leidt het tot lagere administratiekosten, snellere goedkeuring en meer gebruiksgemak. Peppol is in veel landen inmiddels een verplichting, zeker bij zakendoen met de overheid.

De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) is in opdracht van de Rijksoverheid toezichthouder op het Peppol-afsprakenstelsel in Nederland. De NPa zorgt ervoor dat serviceproviders zich houden aan afspraken rond veiligheid en betrouwbaarheid. Ook ziet de NPa erop toe dat de infrastructuur functioneert en, waar mogelijk, verbetert.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...