Nieuw datamodel voor OLVG en St Lucas

OLVG Amsterdam hoofdingang met tram ervoor

De Amsterdamse ziekenhuizen Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en Sint Lucas Andreas Ziekenhuis fuseerden op 1 juni 2015. Dit betekende ook dat de data moesten worden samengebracht. Een reden om opnieuw te kijken naar het te hanteren datamodel. “We hebben ons datamanagement nu goed op orde. De zorgmanagers gebruiken rapportages momenteel vooral om terug te blikken. De volgende stap is om ook te gaan voorspellen.” Een gesprek met Hoofd Bedrijfsinformatie Rob van Bruggen.

De integratie van de data van twee ziekenhuizen is een grote uitdaging. Hoewel ziekenhuisprocessen op hoofdlijnen vergelijkbaar zijn, zitten er behoorlijk wat verschillen in de details en in de manier waarop activiteiten worden geregistreerd. Hoewel OLVG en Sint Lucas Andreas Ziekenhuis beide met Epic werken, leggen ze zaken niet op dezelfde manier vast. Informatie loopt bovendien door alle gelederen van de organisatie van een ziekenhuis. Het omzetten van deze data naar externe aanleveringen en overzichtelijke inzichten voor zorg- en afdelingsmanagers, de Raad van Bestuur, zorgverzekeraars en inspecteurs van onder andere NIAZ vraagt om een consistente basis. En tot slot is er de omvang. Het datawarehouse van het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bevat maar liefst 1300 tabellen en 2,1 miljard rijen.

Rob van Bruggen trok het project om de belangrijkste data van de beide ziekenhuizen bij elkaar te brengen: financiële data, personele data, productiedata en data over kwaliteit. Hij vertelt: “Het OLVG heeft een jaar of vier geleden prioriteit toegekend aan de informatievoorziening vanuit de gedachte: als we alle data bij elkaar brengen in één centraal datawarehouse en daaruit iedere dwarsdoorsnede kunnen maken die we willen, dan automatiseren we het tijdrovende werk dat nu nog door allerlei werknemers in de organisatie en externe partijen wordt gedaan en maken we bovendien data inzichtelijk die we nu niet inzichtelijk hebben.”

Door het formuleren van die doelstelling was er funding om de afdeling Bedrijfsinformatie uit te breiden. Ze ontwikkelden een self service portal voor iedereen in het ziekenhuis die een basisinformatiebehoefte heeft. Deze portal bevat vele verschillende query-mogelijkheden, maar kan niet iedere vraag beantwoorden. Voor de mensen die niet-alledaagse analyses willen maken, is er de mogelijkheid om ad hoc query’s te (laten) maken.

Gezien deze geavanceerde omgeving was het geen wonder dat het team van Rob van Bruggen de leiding nam in het project om de data van de twee ziekenhuizen te integreren. Daarbij liep het team tegen een aantal uitdagingen aan. “De eerste was dat de eerder opgezette datastructuur niet voldeed. Deze bleek te veel beperkingen te hebben. We hebben gekeken wat de voordelen en nadelen van het huidige datamodel zijn en dit verwerkt in een nieuwe structuur. In de eerste laag van het datawarehouse bepalen we de historie en definiëren we welke betekenis we precies aan welk data-element toekennen.”

Maar nu het goed loopt, wil de afdeling Bedrijfsinformatie de volgende stap zetten: niet langer alleen achteruit kijken naar wat er is gebeurd, maar ook vooruitkijken en voorspellen. “Daar ligt de volgende grote uitdaging. Daar kunnen we veel winst boeken”, zegt Van Bruggen met overtuiging. Hij geeft weer een voorbeeld. “Je hebt bij iedere poli no-shows: mensen die hun afspraak zijn vergeten en niet komen opdagen. Dat percentage verschilt per poli en per type consult. Een eerste bezoek wordt vrijwel nooit vergeten. Mensen hebben immers een klacht en willen dat daarnaar gekeken wordt door een specialist. Maar een herhaalbezoek om te zien of alles goed is genezen, wordt wel regelmatig vergeten. Om toch de beschikbare tijd van een polikliniek optimaal te benutten, kun je dieper in de data kijken. Als je vooraf al op basis van specifieke datakenmerken kunt bepalen of het volgende week woensdag erg rustig wordt, kun je extra patiënten inplannen. De toegangstijd voor een patiënt kun je daarmee verkorten.”

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van september.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...