Nieuwe regels bieden meer ruimte voor digitale zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat goede digitale zorg een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Daarom verruimde de NZA de regels voor digitale zorg.

In de nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 staat een overzicht van de ruimte voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren. Het is de bedoeling dat de instellingen daarmee betere digitale zorg kunnen leveren.

 

Wijkverpleging

Vooral de regels voor thuiszorgtechnologie zijn verruimd. Verder zijn ze vereenvoudigd in de wijkverpleging. De nieuwe regels voor de langdurige zorg inclusief de thuiszorgtechnologie worden op korte termijn vastgesteld. De regels kwamen in overleg met het zorgveld tot stand.

Voor beeldbellen en farmaceutische telezorg bestaan al prestaties, maar die vervallen. Onder de nieuwe prestatie ‘Thuiszorgtechnologie’ kunnen per 2020 in de wijkverpleging en langdurige zorg meer vormen van thuiszorgtechnologie worden vergoed.

 

Declaratie

In de medisch-specialistische zorg wordt declaratie van klinische zorg thuis mogelijk. Dankzij technologische ontwikkelingen kan de zorg zoveel mogelijk dichtbij mensen plaatsvinden. Mensen hoeven zo minder naar het ziekenhuis en kunnen thuis een behandeling krijgen. In het rapport is bovendien een hoofdstuk over preventie en (digitale) hulpmiddelen opgenomen.

Zorgaanbieders kunnen voordeel hebben door samen te werken bij de inkoop van zorg-ICT. Door deze diensten gezamenlijk in te kopen en voor 1 systeem te kiezen kunnen ze makkelijker informatie uitwisselen.

Daar kunnen patiënten en cliënten van profiteren. Daarom hebben is de Autoriteit Consument en Markt gevraagd om in een korte bijdrage uit te leggen wat de ruimte hiervoor is.

 

E-Health

Eerder dit jaar bleek uit een nota van de NZA aan de Tweede Kamer dat zij e-health meer willen inzetten om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. De nota kwam ook aan de orde tijdens het grote Rondetafelgesprek over ontwikkelingen in de zorg.

Volgens de NZA kan e-health een belangrijke bijdrage leveren aan het inzetten van de Juiste zorg op de juiste plek. In de zorg bestaan al veel e-health toepassingen, maar vaak nog op kleine schaal. De Nederlandse Zorgautoriteit wil deze toepassingen breder inzetten. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld zorg thuis  krijgen en niet onnodig naar het ziekenhuis hoeven.

Gerelateerde berichten...

X