ACM: consument kan steeds beter kiezen bij internettoegang

www met wereldbol domeinnamen

In Europa moeten aanbieders internetverkeer zonder discriminatie behandelen. Het toezicht op goede internettoegang vraagt doorlopend om aandacht en waar nodig om ingrijpen door de ACM. Dat staat in het jaarverslag netneutraliteit dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Op het vlak van netneutraliteit bij internettoegang hebben meerdere onderwerpen de aandacht van de ACM. Telecomaanbieders gingen op de juiste manier de aangeboden internetsnelheden vermelden in contracten met consumenten.

Verschillende aanbieders hebben hun contracten verduidelijkt en in lijn gebracht met de netneutraliteitsverordening. Hierdoor kunnen consumenten een beter afgewogen keuze maken bij het kiezen van een aanbieder van internettoegang.

BEREC, het samenwerkingsverband van de Europese telecomtoezichthouders, ontwikkelt momenteel een meetsysteem waarmee consumenten zelf kunnen meten wat de internetsnelheid is waarvan ze gebruik kunnen maken. De ACM maakt dit meetinstrument geschikt voor de Nederlandse markt. De ACM verwacht dat de BEREC meettool in 2020 beschikbaar komt voor Nederlandse consumenten. Gebruikers kunnen dan nagaan of zij ook echt de snelheden bereiken waarvoor zij betalen.

Vrije keuze

De netneutraliteitsverordening bepaalt dat eindgebruikers vrij hun eindapparatuur kunnen kiezen. Aanbieders van internettoegangsdiensten mogen daarom geen beperkingen opleggen op het gebruik van de op het netwerk aan te sluiten eindapparatuur. Eindapparatuur wordt aangesloten op een netwerkaansluitpunt.

Op dit punt eindigt het netwerk van de aanbieder en begint het netwerk van de eindgebruiker. De bevoegdheid voor het vaststellen van het netwerkaansluitpunt wordt door EZK toebedeeld aan de ACM bij het implementeren van de Europese Elektronische Communicatie Code.

 

BEREC

Het BEREC werkt aan richtlijnen voor het bepalen van het netwerkaansluitpunt. ACM werkt hier actief aan mee, om uiteindelijk hiermee ook in Nederland een vrije keuze in eindapparatuur te garanderen.

De ontwikkeling van 5G is nog in volle gang en marktpartijen moeten daarbij keuzes maken inde wijze waarop het 5G-netwerk wordt ingericht. Dit kan ertoe leiden dat ze voor vragen komen te staan over hoe die inrichting zich verhoudt tot de regelgeving. De ACM blijft graag in gesprek met betrokken partijen over 5G en de implicaties daarvan voor de markt, consument en toezichthouder.

In vervolg op het onderzoek van de afgelopen jaren gaat de ACM verder in kaart brengen welke verkeersbeheersmaatregelen Nederlandse aanbieders treffen. En ook hoe zij op voorhand inschatten wat de impact van aanvullende diensten is op de belasting van hun netwerk.

Dit stelt de ACM in staat om te waarborgen dat gespecialiseerde diensten geen impact hebben op de beschikbaarheid en algemene kwaliteit van internettoegangsdiensten voor eindgebruikers. Zo bevordert de ACM dat telecombedrijven kunnen doorgaan met innoveren, terwijl ook het open karakter van het internet wordt gewaarborgd.

 

Netneutraliteit

In Europa moeten internetaanbieders internetverkeer zonder discriminatie behandelen. Dat betekent bijvoorbeeld: niet blokkeren en niet onnodig beperken. De ACM let hierop.

Bij klachten van consumenten kan de ACM onderzoek doen. Bij twijfel over hoe nieuwe technologieën en nieuwe diensten zich verhouden tot de netneutraliteitsregels, kunnen telecombedrijven contact met de ACM opnemen.

 

VS

Europa en Nederland gedragen zich wat dat betreft anders dan de VS. Zo schafte de telecomwaakhond van de VS, FCC vorig jaar  de regels voor netneutraliteit af. De vorige president van de VS, Barack Obama, voerde de regels in 2015 juist in.

Dit betekent dat providers data op internet dus niet meer hetzelfde hoeven te behandelen. Ze mogen toegang tot legale content, apps en diensten blokkeren. Bepaalde apps, sites en diensten mogen daarbij voorrang krijgen, ook als er geld voor gevraagd wordt.

Gerelateerde berichten...

X