Betrek HR bij wat IT doormaakt

Betrek HR bij wat IT doormaakt

Mensen die zonder enige inspiratie hun werk doen en de kantjes ervan af lopen, kunnen de rest van het team negatief beïnvloeden. Op de it-afdeling van Spotify hebben ze dat soort medewerkers nauwelijks. Hoe kan dat? En kan een Nederlandse organisatie met een grote it-afdeling zo’n zelfde sfeer creëren? Hoe vertaal je dat naar Nederlandse organisaties?

Spotify heeft een organische organisatiestructuur. De meeste Nederlandse organisaties werken juist in een veel meer rigide structuur. Dat laatste maakt het moeilijker om mee te bewegen met ontwikkelingen, zoals de introductie van diverse technologieën die het werk van de it-afdeling drastisch veranderen.

Iedere HR-manager kan je vertellen dat een cultuurverandering geen sinecure is en gemiddeld zeven jaar duurt. En daar zit misschien wel het grootste probleem van veel it-afdelingen: HR is niet of nauwelijks betrokken bij de veranderingen die IT doormaakt. En dat terwijl juist nu veel nieuwe technologieën direct een impact hebben op de manier van werken. Denk aan de public cloud, die it-afdelingen noodzaakt zich om te vormen van uitvoerend naar regisserend; de private cloud (software defined datacenters) die vrijwel alle handwerk weg automatiseert en vervangt door veel hoogwaardiger werk. Proactiviteit, nieuwsgierigheid, meedenken met de business zijn vaardigheden die nu volop worden gevraagd, maar die in het verleden nooit nodig waren door de manier waarop het werk was ingericht.

Het vraagt om een heel grote ommezwaai. Normaal gesproken is bij dit soort megacultuurveranderingen een belangrijke rol weggelegd voor HR. Maar gaat het om gedragsverandering op de it-afdeling. dan zie je HR nauwelijks en zijn het vaak de vendors en ict-dienstverleners die het goede voorbeeld geven.

Lees het hele verhaal van Mirjam Hulsenbos online of in ICT/Magazine van augustus.