Thuismeten-app nu voor zwangerschapsdiabetes

diabetes

Sinds kort is de Thuismeten-app ook te gebruiken door vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Via de app kunnen zij hun glucosewaardes en zo nodig de gebruikte insuline naar de diabetesverpleegkundigen toesturen. Het Bravisziekenhuis past het als een van de eersten toe.

In het Bravis-ziekenhuis, sinds 1 januari 2015 een fusie tussen het Lievensberg-ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus-ziekenhuis in Roosendaal, is thuismeten al langer ook beschikbaar voor patiënten met COPD, hartfalen, COVID-19, hypertensie (hoge bloeddruk) en zwangerschapshypertensie.

De nieuwe app is een groot voordeel voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Voorheen moesten ze dat in een dagboekje bijhouden en eens per week via een mailtje of telefonisch aan de diabetesverpleegkundigen doorgeven. Nu kan dat op het moment dat ze de metingen doen.

Meteen bijsturen

“Wanneer een meting herhaaldelijk afwijkend is, krijgen wij hier een signaal van binnen. Hierdoor kunnen wij waar nodig meteen bijsturen,” zegt diabetesverpleegkundige Mariët Veenstra – Kempeneers. “In de app staan bovendien ook informatie en adviezen die zwangere vrouwen helpen om zo goed mogelijk met zwangerschapsdiabetes om te gaan.”

De inzet van thuismeten, ofwel telemonitoring, is een nieuwe activiteit van van Bravis Beter Thuis. Thuismeten biedt meerdere voordelen. De patiënt hoeft minder vaak naar het ziekenhuis voor monitoring en nacontroles en het zorgt ervoor dat de zorgverleners meer inzicht hebben in de gezondheidstoestand van de patiënt. Daardoor kun je op het juiste moment zorg verlenen. Daarnaast biedt het voor de patiënt inzicht in haar of zijn zijn eigen ziekte. Patiënten kunnen in toenemende mate zelf (indien mogelijk) leren bijsturen. Zo houden patiënten zelf de regie over hun gezondheid en zijn ze toch verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...