UvA zet VR in om onderwijskwaliteit te verbeteren

zorg VR AR Rathenau immersieve technologie

De UvA (Universiteit van Amsterdam) gaat Virtual /reality (VR) inzetten onderwijskwaliteit te verbeteren. Dat gebeurt in het 4D Research Lab (4DRL).  Ze gaan VR inzetten om studenten kennis te laten maken met beperkt toegankelijke archeologische sites, laboratoria, museumopstellingen en historische plaatsen.

Het project Virtual Past Places, Reinventing the Classroom (ViPP) kreeg hiervoor via de SURF-stimuleringsregeling een subsidie van 165.000 euro. Het Lab gaat ook gebruikmaken van de voordelen die VR biedt in het aanbieden van leermaterialen.

Tijdens de coronapandemie ging het 4D Research Lab experimenteren met Mozilla Hubs. Dit is nieuwe software waarmee je vrij eenvoudig VR-omgevingen kunt inrichten en die bovendien laagdrempelig zijn. Zo kun je er met de meeste computers vrij makkelijk bij.

In eerste instantie werd daarmee een virtuele en online toegang tot het zeventiende-eeuwse Amsterdamse Vlooienburg mogelijk. Dat beviel zo goed dat men meer met de technologie ging experimenteren. Zo kwam voor de Week van de Klassieken bij het Allard Pierson een virtuele rondleiding door Troje, waarbij bezoekers op de site een rondleiding kregen. Daarin stonden her en der virtuele borden met informatie.

Dit resulteerde via een grassroots-aanvraag uiteindelijk in de website www.virtualpastplaces.eu. In feite is dit een virtuele campus voor de UvA. Op de site leiden tiles je naar virtuele opgravingen in Italië en Troje, en door reconstructies van Vlooienburg en een denkbeeldig Romeins straatje.

Standaard kunnen er twee mensen tegelijk naar binnen, maar dit kunnen er flexibel meer worden. In oktober 2021 kwam er een onderwijspilot waarbij de website tijdelijk open staat voor dertig studenten, die in groepjes naar binnen gingen. “We wilden het echt als een serieuze onderwijscomponent implementeren in het vak What is Archaeology,” vertelt Jitte Waagen, archeoloog en onderzoeker aan het 4D Research Lab. “De studenten werden virtueel naar de opgraving in Italië gestuurd waarover ze een aantal vragen moesten beantwoorden.”

De pilot werd een doorslaand succes. Waagen: “Studenten vonden het erg leuk en de opdrachten werden goed gemaakt. We realiseerden ons dat dit een grote potentie heeft.”

Vanwege dat succes besloot de universiteit  op de call voor de stimuleringsregeling in te gaan met als doel VR-toepassingen te ontwikkelen voor de Faculteit der Geesteswetenschappen en ACASA. Met dit centrum werkt de UvA samen VU op het gebied van archeologie, oudheidwetenschappen en klassieke talen. Het projectteam ging vijf aantrekkelijke VR-componenten voor bestaande vakken ontwikkelen.

Een van de mogelijkheden is om een VR te ontwikkelen voor het vak Giving the Unheard a Voice. Archaeology as a Multifocal Discipline. Studenten kunnen daarin een museumopstelling maken op basis van zelfgekozen thematiek, met als leerdoel kennis en ervaring opdoen met museale presentatie, en (betwiste) perspectieven op het verleden.

Het project is ook te volgen voor andere bachelorstudenten geesteswetenschappen, met name (oude) geschiedenis en kunstgeschiedenis. Daarnaast behoren de docenten die aan de slag willen met VR tot de doelgroep.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...