Vertraging invoering Wet Digitale Overheid (WDO)

Man met hoofd door beeldscherm digitale maatschappij

De invoering van de wet digitale overheid loopt vertraging op. Na vragen over het wetsvoorstel in de eerste Kamer, besloot de staatssecretaris van BZK namelijk een wetswijziging in te dienen. Dit moet zorgen voor verbetering van de privacybescherming in de wet.

De behandeling van deze wetswijziging neemt zeker nog enkele maanden in beslag. Hoe lang precies is niet duidelijk, zeker niet gezien de rommelige kabinetsformatie.

WDO

De vertraging van de invoering van de wet digitale overheid (WDO) heeft tot gevolg dat het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid ook langer van kracht is. Het tijdelijke besluit regelt nu de wetgeving rondom het digitaal toegankelijk maken van websites en apps.

De bedoeling is dat de nieuwe wet gaat zorgen voor betere bescherming rond digitalisering, maar ook betere toegankelijkheid. Nu is het nog zo dat meer dan 70 procent van de overheidswebsites niet digitaal toegankelijk is, ook niet onder de tijdelijke wet.

De reden voor het woord ‘tijdelijk’ in de naam van het besluit, is dat de grondslag uiteindelijk wordt geleverd door de WDO. Dit ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ is sinds half 2018 van kracht. Hierin staat dat bijvoorbeeld dat websites en mobiele apps van Nederlandse (semi-)overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de wet WCAG 2.1 AA.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X