Zelf-evaluatie NIS2 gelanceerd

NIS2

Deze week lanceerde de overheid de zelf-evaluatie NIS2. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) ontwikkelde in nauwe afstemming met betrokken ministeries en toezichthouders deze tool. Wie de zelf-evaluatie invult, weet of zijn organisatie onder de betreffende richtlijn valt. Ook ervaren ondernemers of men hun organisatie volgens de NIS2-richtlijn ziet als ‘essentieel’. Of als ‘belangrijk’ voor het functioneren van de maatschappij en/of de economie.

Wat is de NIS2-richtlijn?

De nieuwe richtlijn is een Europese richtlijn die op dit moment, onder coördinatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenwerking met de vakdepartementen, wordt vertaald naar nationale wetgeving. Op de pagina Wat gaat de NIS2-richtlijn betekenen voor jouw organisatie kun je meer informatie vanuit het Digital Trust Center vinden over de aanleiding en inhoud van deze richtlijn.

Waarom is de zelf-evaluatie tool ontwikkeld?

De richtlijn moet eind 2024 zijn vertaald naar nationale wetgeving, die dan gaat gelden voor alle organisaties die volgens de richtlijn gezien worden als ‘essentieel’ of ‘belangrijk.’ Dat betekent dat deze organisaties nog een jaar de tijd hebben om zich voor te bereiden op de verplichtingen van de aankomende wetgeving. Vandaar dat de RDI de zelf-evaluatie tool heeft ontwikkeld, zodat organisaties nu al kunnen inschatten of zij straks aan de nieuwe regels moeten voldoen.

Concept wetteksten binnenkort in internetconsultatie

Binnenkort start de internetconsultatie. Die geeft organisaties de mogelijkheid te reageren op de concept wetteksten die uit de NIS2-richtlijn voortkomen. Hierdoor krijgen organisaties ook meer inzicht in wat er van hen verwacht wordt. Ze moeten immers eind 2024 aan de wet voldoen. Op het moment dat men deze internetconsultatie aangekondigd, zal de Rijksoverheid ook informatie en voorlichting bieden. Dit om aan de slag te gaan met de voorbereidingen op de aankomende wetgeving.

Naar de NIS2 zelf-evaluatie tool

Gerelateerde berichten...