FME: Innovatie moet nu echt topprioriteit worden

Ineke Dezentjé FME kabinetsaftreden

Als iets duidelijk is de afgelopen tijd, is dat innovatie en technologische vooruitgang de enige manier is om uit de crisis te komen. Maar de R&D budgetten in de technologische industrie staan ernstig onder druk.

Dat blijkt uit COVID-19 enquêtes van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Daaruit blijkt dat nog veel bedrijven juist dreigen te gaan bezuinigen op innovatie.

Schrijnend

Het is volgens de ondernemersorganisatie bijvoorbeeld schrijnend dat de mobiliteitskant van de Nederlandse maakindustrie hun R&D budgetten zodanig onder druk staan, dat zij een oproep moeten doen aan het kabinet om 100 miljoen euro extra te investeren in innovatie. FME wil dan ook dat in de corona-noodpakketten meer aandacht komt voor innovatiebudgetten.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé stelt verbaasd te zijn dat de oproep van de mobiliteitsindustrie nodig is. “Temeer daar het kabinet eind oktober 2020 in haar visie over de toekomst van de Nederlandse maakindustrie het enorme belang van de industrie erkent. Het is noodzakelijk dat de R&D budgetten nu worden verruimd.”

Welvaart en welzijn

In de visie van oktober 2020 kijkt het kabinet naar de industrie voor duurzame vooruitgang en als groeimotor van de Nederlandse economie. Dezentjé: “Het is natuurlijk fantastisch dat het kabinet nu nadenkt over extra maatregelen om bedrijven te steunen tijdens de verlengde lockdown en daarbij ook de startende ondernemingen niet vergeet. Maar om ons toekomstig verdienvermogen te behouden door onze internationale concurrentiepositie te versterken, is ruimschoots investeren in innovatie onontbeerlijk. Anders kunnen we onze maatschappelijke voorzieningen onmogelijk op peil houden. Welvaart en welzijn gaan hand-in-hand en beginnen bij een sterke industrie”.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...