Kabinet beperkt vestiging hyperscale datacentra

datacenter digitale infrastructuur datacentersector restwarmte datacenters datacenterbranche datawarehouse

Het kabinet ging deze week akkoord met het ontwerpbesluit voor strikte regulering van hyperscale datacenters. Er gaat in het hele land een algemeen verbod gelden voor het vestigen van dit soort grote datacenters. Twee gebieden zijn een uitzondering. Dit zijn in de provincie Groningen het gedeelte van de gemeente Het Hogeland, voorheen de gemeente Eemsmond.

Het besluit regelt dat gemeenten in een bestemmingsplan of in een omgevingsplan geen nieuw hyperscale datacentra mogen toelaten. Zij moeten hun bestemmingsplan of omgevingsplan hier op aanpassen. Dit tenzij het gaat om een gebied dat in het besluit is uitgezonderd van het verbod.

Gereguleerd

Het besluit volgt op een aankondiging van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die in februari dit jaar zei wettelijke criteria te willen vastleggen om te voorkomen dat nieuwe hyperscale datacentra zich op ongewenste plekken in Nederland kunnen vestigen. Het kabinet stuurt het ontwerpbesluit naar de Eerste en Tweede Kamer.  “Nederland is te klein en de schaarste is te groot om slordig om te gaan met onze ruimte of met onze energie,”zei de Jonge in een verklaring. “En dus moeten we de juiste keuzes maken. Vestiging van hyperscale datacentra, die veel ruimte en energie vragen, worden daarom strikt gereguleerd en zijn slechts op enkele plekken nog mogelijk.”

Naast de uitzonderingen in de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland zijn dit in de provincie Noord-Holland de locaties Agriport A7 en B1 die de gemeente Hollands Kroon voornemens is te bestemmen voor onder andere de uitbreiding van hyperscale datacentra. Hier zijn al hyperscale datacentra en door de ligging bij aanlandplaatsen van duurzame energie (wind op zee) is voldoende groene stroom voorradig.

Zeewolde

Het besluit geldt niet voor de komst van een datacentrum in Zeewolde, omdat de ruimtelijke procedures al gestart waren voor het voorbereidingsbesluit en de gemeenteraad het bestemmingsplan al had vastgesteld. Tegelijkertijd is de komst van een hyperscale datacenter in Zeewolde geen gelopen race.

De gemeente Zeewolde wil grond van het Rijk kopen voor de realisatie van een hyperscaler. Zeewolde heeft daarom een voorkeursrecht op de gronden gevestigd en de plannen en informatie ter beoordeling aangeleverd. TNO toetste ze op een aantal belangrijke voorwaarden. Minimaal energiegebruik en maximale duurzaamheid tijdens exploitatie, zijn hoofdvoorwaarden. Daarnaast moet het datacenter maximale opwek realiseren van zonne-energie op daken, gevels en omliggende terreinen, intelligente koeloplossingen gebruiken en restwarmte hergebruiken.

De gemeente voldoet nog niet aan een aantal aantal van die voorwaarden. Op basis van de huidige toetsingsrapportage kan het Rijksvastgoedbedrijf de gronden nu dus niet aan de gemeente verkopen. Minister de Jonge gaat nog in gesprek met de gemeente Zeewolde.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...