Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale zorg thuis. Het geld gaat naar toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.

Het gaat om uitbreiding van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). In de speciale noodregeling SET Covid-19 kunnen zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand aanspraak doen op extra geld. Per aanvraag is er 50.000 euro beschikbaar. Aanvragen kan vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur.

Minister Hugo de Jonge geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: “Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”

 

Onder druk

De digitale zorg thuis aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het Covid-19 virus en alle maatregelen die daarbij horen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden. Daarmee kunnen ze ook mantelzorgers ondersteunen bij hun zorgtaken, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor zorg op afstand. Deze hebben aangegeven in de wereldwijde toewijzing voorrang te geven aan de zorgsector.

Om zorgorganisaties te helpen bij een zo snel mogelijke implementatie van beeldschermzorg, biedt de regeling hiervoor een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’. Daarmee krijgen zorgorganisaties praktisch en direct ondersteuning in het maken van de juiste keuzes.

 

Hulp inhuren

Van het geld mogen instellingen ook hulp inhuren bij de implementatie. Daarnaast kan tot 50 procent van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten.

Er is geen geen eigen bijdrage en alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag.

 

Gerelateerde berichten...

X