Onderzoek: 86% zorgorganisaties zit in de cloud

cloud clouddiensten: witte wolken tegen blauwe lucht

De adoptie van cloud in zorgorganisaties is groot. Het overgrote deel, ruim 86%, heeft ervaring met de cloud. Cure loopt iets achter op care, waar de cloudadoptie nog hoger is.

Dat zijn belangrijke conclusies uit het derde marktonderzoek Outsourcing van IT in de Zorg. Waar nu private cloud de favoriete optie is, zal de komende jaren vaker dan nu hybride cloud de hoofdrol spelen.

Outsourcing

Het uitbesteden van IT-diensten is breed geaccepteerd in de zorg. Ruim tweederde vant onderzochte instellingen heeft IT geheel (21,6%) of gedeeltelijk (51,4%) uitbesteed. In care is dat iets meer dan in cure. Dit is  niet verwonderlijk, omdat instellingen in de care vaak kleinere IT-afdelingen hebben dan de collega’s in de cure.

De top 3 van motieven om te outsourcen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Instellingen gaan vooral tot outsourcing over om zich te kunnen richten op hun kernactiviteiten. Toegang krijgen tot digitale hulpmiddelen (resources) die niet in huis zijn, scoort al jaren hoog in het onderzoek van Quint.

 

Innovatie

Opmerkelijker is de hoge score die innovatie heeft. Waar outsourcing traditioneel draaide om efficiëntieverbetering en kostenreductie, is innovatie de laatste jaren aan een opmars bezig. De zorg blijkt hierop geen uitzondering.

In 2017 was het belangrijkste motief kwaliteitsverbetering. Dit werd gevolgd door flexibilisering van kosten en focus op de core business. Dit laatste is inmiddels het belangrijkste motief.

Tweederde van de organisaties geeft aan de doelstellingen behaald te hebben. Dit percentage is sinds 2017 niet veranderd. Wilco Bothof, partner bij Quint: “Zorgorganisaties behalen niet alle doelen die ze met IT-outsourcing hebben. Ze zijn dan ook niet in alle opzichten tevreden met hun dienstverleners. Ze willen dat die proactiever en innovatiever worden. En natuurlijk is niet iedereen tevreden over de prijsstelling. Blijkbaar moeten dienstverleners werken aan een andere houding, die proactiever is en meer gericht op innovatie. Het is de vraag in hoeverre de wens van klantzijde tot kostenreductie hierbij past.”

 

Cloud

Als het om applicaties gaat, speelt SaaS een hoofdrol. Zelfs het EPD/ECD wordt bij meer dan 40% van de respondenten als SaaS-dienst afgenomen. Private cloud is de optie waarvoor zorginstellingen verreweg het meest kiezen. Niet verwonderlijk, gezien het belang van de privacy van cliënten. Hybride cloud (een mix van private en public cloud) volgt op gepaste afstand, public cloud is een sporadisch gemaakte keuze.

Dit beeld zal niet hetzelfde blijven. Gevraagd naar hun plannen ten aanzien van de cloud in de komende drie jaar geven organisaties aan dat hybride vormen vaker dan nu een optie zullen zijn. Dit geldt vooral voor hosting en werkplekdiensten.

Robotica en domotica

De inzet van robotica is afgenomen. Het percentage respondenten dat robotica niet inzet (nu 37,8%) is sterk toegenomen sinds 2017 (13%). De care zet robotica minder in dan de cure, maar heeft anderzijds wel veel vaker het plan dit te gaan inzetten.

Meer dan robotica verkeert domotica nog in een experimentele fase. Care en cure ontlopen elkaar nauwelijks als het over de adoptie hiervan gaat. Waar in de care menige instelling plannen op domotica-gebied heeft, is dat in de cure niet het geval. Twee jaar geleden waren organisaties in de care vooral aan het experimenteren en was er binnen cure weinig ruimte voor domotica.

 

Gerelateerde berichten...

X