Stofberg: Vastigheid belemmert wendbaarheid van de onderneming

digitale transformatie agile

We leven in turbulente tijden. Zo ingrijpend, dat we tegenwoordig allemaal wendbaar willen zijn. Ondernemingen worden steeds complexer. In en rond de onderneming neemt de dynamiek alleen maar toe. Dat is allemaal niet meer te volgen en al helemaal niet meer te controleren. Ons overzicht neemt af en daardoor ook ons inzicht. En daar worden we heel erg onzeker van.

We zoeken dus vastigheid en zekerheid. Contracten. Meetbare doelstellingen. Score Cards. Processen. Procedures. Werkinstructies. Compliance. Controllers. We willen alles meetbaar maken, we willen alles formaliseren, detailleren en controleren en we willen alles zelf (goed)keuren.

We timmeren dingen vast in processen, we verankeren doelstellingen in getallen (‘targets’, ‘KPI’s’, …) en we gieten de samenwerking met externe partijen in beton door middel van gedetailleerde contracten. Voor de zekerheid.

Maar juist al die vastigheid belemmert de wendbaarheid van de onderneming en juist door al die vastigheid kunnen we niet meer adequaat reageren op complexiteit en dynamiek. En daardoor kunnen we op de lange termijn niet meer succesvol zijn.

Eigenlijk weet je maar één ding echt zeker: we zijn door al die zekerheid niet meer in staat om adequaat te reageren op verandering. We zijn zeker niet meer wendbaar.

Door los te laten, door onzekerheid toe te staan, door controle over te dragen, neemt de kans op succes toe. Door richting mee te geven heb je de (relatieve!) zekerheid dat je doelen worden gehaald. In complexe en dynamische omgevingen kunnen we onze doelen alleen maar halen door richting te geven, vertrouwen te hebben en los te laten. Hoe groter de complexiteit en hoe groter de dynamiek, hoe noodzakelijker het is om anderen ruimte te geven en te vertrouwen.

De onzekerheid van onzekerheid

We hebben geen keus. Als we succesvol willen zijn, moeten we durven vertrouwen op het vermogen van anderen om te oordelen en te handelen. We moeten durven vertrouwen op de loyaliteit, het ondernemerschap en het vakmanschap van anderen. Maar dan moet dat wel kunnen.

Dat is de echte uitdaging. Zijn wij in staat om teams, afdelingen, businessunits, partners en samenwerking zo te smeden, dat we elkaar kunnen vertrouwen en dat we op elkaar kunnen vertrouwen? Het moet, maar kán iedereen van ons het ook?

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van maart.

Gerelateerde berichten...