Samenwerking

The retailization of health(care).

Sneak preview essay The retailization of healthcare

Is het ziekenhuis in de toekomst nog wel de meest aangewezen plek om zorg te verlenen? Gezondheidszorg bestaat immers voor 80 procent uit logistiek, iets waar andere partijen vaak veel beter in zijn. Bovendien...

X