Universiteit Leiden verwijdert slimme camera’s

verkeerscamera beveiligingscamera

De Universiteit Leiden stopt met de inzet van slimme camera’s op het terrein. Het besluit volgt op een negatief advies van het College van Bestuur (CvB), die handelt op basis van de bevindingen van de UniversiteitsRaad (UR).

Het gaat om ruim 370 sensoren in de gebouwen van de Universiteit Leiden hangen. Ze waren bedoeld om aanwezige personen te tellen. Het advies van de UR was niet bindend maar het College geeft er toch graag gehoor aan. De UR vertegenwoordigt als medezeggenschapsorgaan de gemeenschap van zowel medewerkers als studenten. Volgens het College is het dus zaak daarnaar te luisteren.

Corona

De camera’s werden in 2020 opgehangen om, zonder dat aanwezigen herkenbaar in beeld zijn, medewerkers en studenten te tellen in coronatijd. dit gebeurde met het oog op een veilige en gezonde werk- en studieomgeving. De UR stemde destijds in via in een verkorte medezeggenschapsprocedure.

Hoewel gebruik van de camera’s voordelen had, bleken er ook fikse nadelen aan te kleven. De beschikbare data van de sensoren bleek bijvoorbeeld goed bruikbaar om onderwijsruimten tijdig om te boeken, lege collegezalen direct in te zetten voor studie- of werkplekken en studenten snel inzicht te geven over beschikbare studieplekken. Verder droeg het systeem bij aan energiebesparing in de lege ruimte door tijdig licht en verwarming uit te zetten.

Privacy en security

Er bleken echter problemen met de beveiliging. Daardoor werden ze in december 2021 tijdelijk uitgezet om dat te verhelpen. Het CvB ging in overleg met de diverse betrokkenen, maar later oordeelde de UR de camera’s toch niet passend als je alleen aanwezigen wilt tellen. De camera’s kunnen, en doen, namelijk veel meer dan dat. Er komt nu een gesprek tussen de UR en het CvB omdat ze niet tegen alternatieven zijn, als ze maar veilig zijn.

De ontmantelde camera’s krijgen een passende nieuwe bestemming buiten de universiteit.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X