ACM: coronacrisis levert geen problemen op voor open internet

internet sidn mobiel internet platformdiensten gigabitinternet

In Europa moeten internetaanbieders internetverkeer zonder discriminatie behandelen, zodat het internet zich vrij en onafhankelijk kan blijven ontwikkelen. Open internet dus en dat betekent bijvoorbeeld: niet blokkeren en niet onnodig beperken.

Dit wordt netneutraliteit genoemd en is vastgelegd in de Open Internet Verordening. Het toezicht daarop vraagt doorlopend om aandacht en waar nodig om ingrijpen. Dat staat in het jaarverslag netneutraliteit dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag publiceert.

Open internet

De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk open internet is voor de samenleving. Via internet kunnen veel werkzaamheden en persoonlijk contact vanuit huis gewoon doorgaan. Internet is ook een belangrijke bron van informatie en vermaak. Sinds de start van de coronacrisis monitort  toezichthouders binnen Europa wat de toename van internetgebruik door bijvoorbeeld thuiswerken voor gevolgen heeft voor de belasting op telecomnetwerken.

De coronacrisis en de toegenomen netwerkbelasting door het thuiswerken leidden er gelukkig niet toe dat internetaanbieders in Nederland in deze periode verkeersbeheersmaatregelen moesten nemen. De Nederlandse netwerken blijken robuust genoeg en bestand tegen de toename van internetverkeer als gevolg van de coronacrisis.

5G

De uitrol van 5G maakt het beter mogelijk voor internetaanbieders om niet alleen gespecialiseerde diensten aan te bieden, maar ook diensten met verschillende Quality of Service. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijfsspecifieke applicaties, maar ook aan diensten voor hulpverleners.

De ACM voerde het afgelopen jaar gesprekken met verschillende internetaanbieders om te inventariseren of providers deze diensten aanbieden, en zo ja, of deze voldoen aan de Open Internet Verordening. Uit deze inventarisatie bleek dat het aanbod van dit type diensten in Nederland nog beperkt is en dat de internetaanbieders zich bewust zijn van regels.

De toezichthouder blijft in gesprek met internetaanbieders om te zorgen dat de implementatie van deze diensten niet in strijd is met de Open Internet Verordening.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...