AFM: reguleer aanbieders van duurzaamheidsdata

windmolens op zee

Aanbieders van duurzaamheidsdata en aanverwante diensten hebben regulering nodig. Dit verkleint het risico op verkeerde investeringen en greenwashing. Dat bepleiten de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en haar Franse evenknie (AMF) in een gezamenlijk position paper.

Volgens de autoriteiten zou er een Europese verordening met centraal toezicht moeten komen. Deze regulering helpt ook beleggers om betere duurzame investeringsbeslissingen te nemen.

Verder zijn er forse investeringen nodig om de transitie naar een duurzame economie in Europa te ondersteunen. In haar Green Deal schat de Europese Commissie in dat dit oploopt naar jaarlijks 260 miljard euro. Dit lukt alleen als ook retailbeleggers en vermogensbeheerders hieraan bijdragen.

In hun investeringskeuzes spelen Environmental, Social & Governance (ESG) data een steeds belangrijkere rol. De kwaliteit en betrouwbaarheid van deze duurzaamheidsdata is daarom cruciaal.

Greenwashing

De afgelopen jaren is de markt voor diensten rondom duurzaamheid sterk geconsolideerd. Er is een verscheidenheid aan meetmethoden voor het opstellen van duurzame data en beoordelingen. Duurzaamheidsdata zijn daarbij lang niet altijd consistent, vergelijkbaar en betrouwbaar. Meer transparantie over de totstandkoming ervan is noodzakelijk.

In een gezamenlijk position paper doen de AFM en haar Franse evenknie AMF (Autorité des marches financiers) een aantal voorstellen om dit wettelijk te regelen. Dit moet voorkomen dat beleggers verkeerde investeringen maken. Ook verkleint dit het risico op greenwashing.

Europese verordening met gecentraliseerd toezicht

De regulering van ESG-diensten moet één van de pijlers worden van de vernieuwde strategie voor duurzame financiering van de Europese Commissie. De AFM en de AMF pleiten voor een Europese verordening met gezamenlijk Europees toezicht op ESG rating agencies en andere aanbieders van duurzaamheidsdiensten.

In het voorstel ligt de nadruk op transparantie over meet- en waarderingsmethoden en de beheersing van belangenconflicten. Ook moeten er eisen komen voor interne controleprocessen.

Ecosysteem van duurzaamheidsfinanciering

Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten: ‘Duurzaamheidsdata en aanverwante diensten zijn voor beleggers cruciaal. Zij leunen op deze diensten voor hun investeringsbeslissingen. Minimumvereisten op het gebied van transparantie en bedrijfsvoering zijn in onze ogen van grote betekenis voor het ecosysteem van duurzaamheidsfinanciering. Met dit gezamenlijke position paper leveren we een bijdrage aan de discussie hoe regulering van duurzaamheidsdienstverleners er uit moet zien. We roepen marktpartijen en andere stakeholders op ook hun perspectieven te delen.’

Robert Ophèle, bestuursvoorzitter van de Autorité des marches financiers (AMF): ‘De markt voor duurzame financieringen neemt enorm toe, maar het vertrouwen in deze markt is sterk afhankelijk van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de ESG informatie die gebruikt wordt. Met dit doel als uitgangspunt, en om beleggersbescherming te waarborgen, stellen we samen met de AFM een Europees regelgevend kader voor, voor aanbieders van ESG data en aanverwante diensten. De totstandkoming van deze wetgeving moet hoog op de agenda staan bij de Europese Commissie, in het kader van de hernieuwde strategie voor duurzame financiering, en collectief ontwikkeld worden.’

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X