Alleen Facetimen lost druk op jeugdzorgprofessionals niet op

kinderhand pleegzorg.nl online kinderporno

Jeugdzorgprofessionals staan positiever tegenover technologie voor onderling contact en administratieve zaken dan als instrument in het contact met cliënten. Dat blijkt uit onderzoek van PGGM&CO en Garage2020 onder Jeugdzorgprofessionals tijdens de coronacrisis.

Veel innovatieve technologieën voor contact met cliënten op afstand zijn wel beschikbaar maar nog weinig tot niet gebruikt. Het gaat dan om e-learnings, online therapie, VR en biofeedback als onderdeel van de behandeling.

Tijdens de coronacrisis waren jeugdzorgprofessionals volgens de onderzoekers zowel veerkrachtig als innovatief. Met name in werksituaties kwam dit naar voren. Het is wel belangrijk dat professionals hun collegiale sociale vangnet (blijven) benutten, juist in het meer vanuit huis werken. Wel vinden ze duidelijk dat alleen Facetimen de problemen van de coronacrisis niet oploste.

Werkplezier

In totaal geeft 40% van de professionals aan dat de relatie met cliënten sinds de coronacrisis enigszins slechter is. Ze noemen vooral het gedwongen  digitale contact als oorzaak. De professionals vinden het een een goed alternatief voor functionele contacten zoals een korte update en/of afspraak maken. Voor gesprekken waarbij interactie een belangrijk instrument is, vinden ze het stukken minder geschikt.

Verder geeft 60% aan (digitale) ondersteuning te zoeken bij collega’s als de werkdruk te hoog was in de coronacrisis. Dit, in combinatie met het op afstand werken en daardoor minder collegiaal contact, kan resulteren in minder ervaren collegiale steun tijdens stressvolle situaties.

Veranderingen

Jeugdzorgprofessionals staan voor grote uitdagingen. Het gat om een groeiende zorgvraag, veranderingen vanwege overgang naar een ander systeem en grote tekorten aan personeel en financiële middelen. Bovenop dit alles komt de coronacrisis. Dit brengt extra zorgen met zich mee.

De hoge werkdruk, grote administratieve last en soms beperkte steun van leidinggevenden, worden gezien als mogelijke oorzaken van het stijgende ziekteverzuim en uitstroom van jeugdzorgprofessionals. De uitkomsten van het onderzoek moeten helpen om de juiste oplossingen te vinden. Naar verwachting is dat een combinatie van fysieke en digitale middelen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X