Consument heeft weinig vertrouwen in organisaties die generatieve AI gebruiken

generatieve

Wereldwijd is er enthousiasme over generatieve AI. De nuchtere Nederlander blijkt echter terughoudend bij het gebruik ervan. En is ook sceptisch over de voordelen. Bedrijven en de overheid moeten daarom werken aan transparantie, regelgeving en ethische normen om hun vertrouwen te winnen.

Terughoudendheid

Het onderzoek ‘GenAI: What consumers want’ van Thoughtworks gaat over de sociale acceptatie van het gebruik van GenAI door bedrijven.  Men ondervroeg 10.000 respondenten in tien landen, waaronder Nederland. Opvallend is de terughoudendheid van de Nederlandse respondenten. Slechts 22% van hen zou eerder iets kopen van bedrijven die GenAI gebruiken om hun producten en diensten te verbeteren. Dit tegenover een wereldwijd gemiddelde van 43%. Ook ons enthousiasme over generatieve AII is relatief laag. Dit geldt voor slechts 16% van de Nederlanders. Wereldwijd is dit 30% is.

Angst voor en enthousiasme over GenAI gaan gelijk op

16% van de Nederlanders is enthousiast over GenAI, 49% is deels enthousiast, deels angstig. De internationale gemiddelden zijn respectievelijk 30% en 42%.

En andere bevinding uit het rapport is dat 83% van de consumenten hoopt dat bedrijven GenAI gebruiken om innovatiever te zijn.  En hen dan vooral beter van dienst zijn. Nederlandse consumenten die eerder iets zouden kopen bij bedrijven die GenAI gebruiken, doen dit voor meer innovatie (55%), voor een meer consistente aanpak door middel van automatisering (40%) en betere klantervaring door snellere ondersteuning (38%).

64% van de Nederlandse consumenten verwacht dat bedrijven technologie ethisch gebruiken bij innovatie. Wereldwijd is dat 87%.

Er moet regelgeving komen

De meeste consumenten zien de noodzaak van wet- en regelgeving voor generatieve AI. Overheden moeten een cruciale rol spelen bij het ontwerp, de ontwikkeling en de inzet ervan. De overgrote meerderheid van de Nederlandse respondenten (88%) vindt dat overheidsregulering nodig is. Dit om ervoor te zorgen dat bedrijven GenAI op een verantwoorde manier gebruiken.

Problemen

Bedrijven die niet verantwoord en ethisch omgaan met GenAI, kunnen volgens 91% van de Nederlanders mogelijk problemen verwachten, bijvoorbeeld met wet- en regelgeving (67%) of reputatieschade (68%).

Bedrijven moeten daarnaast transparant zijn over het gebruik van generatieve AI. Anders lopen ze het risico om klanten te verliezen. De meeste Nederlandse consumenten (80%) geven de voorkeur aan bedrijven waarbij transparantie en rechtvaardigheid centraal staan bij hun gebruik van GenAI.

Recht om GenAI te gebruiken

Van de Nederlandse respondenten vindt 51% dat bedrijven hun hoge tempo van GenAI-innovatie moeten voortzetten terwijl effectieve overheidswetgeving verder wordt ontwikkeld (internationaal gemiddelde: 68%).

Voor een verantwoord gebruik van GenAI door bedrijven, vindt de Nederlandse consument dat ze wettelijk verplicht moeten worden te beschrijven hoe ze data gebruiken (68%). Daarnaast mogen ze geen illegale content genereren (58%) en moeten ze het melden als content gegenereerd wordt met GenAI (63%).

Gerelateerde berichten...