Focus ACM op digitale economie en energie

mkb online aankopen online omzet

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) focust dit jaar in het bijzonder op de digitale economie en de verduurzaming van de economie. Dat staat in de Focus Werkzaamheden voor 2023. Daarnaast gaat de toezichthouder de energiemarkt en de transparantie daarvan goed in de gaten houden.

Om iedereen te kunnen laten profiteren van de voordelen die de digitale economie biedt, richt de ACM zich op bestrijden van misleiding en manipulatie van grote onlinebedrijven. De toezichthouder gaat bijvoorbeeld scherper letten op hoe webshops de keuzes van consumenten beïnvloeden met zogeheten dark patterns of nepreviews.

Ook tegengaan van misbruik door bedrijven met een sleutelpositie in de digitale economie staat hoog op de agenda. Dat gebeurt onder meer vanwege nieuwe Europese regels die volgend jaar ingaan. De ACM richt zich bijvoorbeeld op het voorkomen dat bedrijven die online zaken willen doen, in de knel komen doordat platformbedrijven of leveranciers van ict-diensten het spel niet eerlijk spelen.

Zoekmachines

In de digitale economie brengen platforms zoals marktplaatsen en zoekmachines grootschalig vraag en aanbod samen. Dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. In 2023 wordt nieuwe Europese regelgeving van kracht. Deze scherpt de verantwoordelijkheden van platformbedrijven verder aan en houdt platformmarkten open en eerlijk door marktmacht van online platformen sneller te beteugelen.

Daarom gaat de ACM:

  • optreden tegen oneerlijk gedrag van online platforms zoals het hanteren van oneerlijke toegang- of gebruiksvoorwaarden;
  • onderzoek doen naar datamacht en rankings binnen online platforms;
  • voorlichting geven over (het toezicht op) de nieuwe Europese regelgeving (zoals de Digital Markets Act en de Digital Services Act)
Vendor lock in

Door technische, financiële en/of organisatorische belemmeringen kunnen organisaties als het ware
‘vast’ komen te zitten aan één leverancier. Denk aan situaties waarin jarenlang is geïnvesteerd in het
werken met één ICT-systeem of waar verschillende diensten binnen één systeem van een leverancier
worden afgenomen.

Deze economische afhankelijkheid kan leiden tot uitbuiting (van afnemers) of
uitsluiting (van concurrenten). Daarom doet de toezichthouder de komende tijd zowel onderzoek naar mededingingsproblemen op de cloudmarkt als naar ‘vendor lock in’ in de ICT-markt voor de zorg.

Verduurzaming

Om bij te dragen aan een duurzamere economie, focust de ACM op het voorkomen van vage en misleidende informatie over de duurzaamheid van artikelen of diensten die consumenten op het verkeerde been zet. Volgens de Autoriteit moeten er betere regels komen voor keurmerken. Bedrijven die willen samenwerken om duurzame doelen te bereiken moete hylp krijgen om binnen de wettelijke kaders te blijven.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Deze tijd vraagt om stevig toezicht van een wendbare markttoezichthouder. We hebben te maken met grote uitdagingen op veel markten. Dit vergt nieuwe initiatieven om mensen beter te beschermen. Maar er is niet één oplossing die voor altijd werkt. We moeten ons dus voortdurend aanpassen binnen de bewegingsruimte die er is.”

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...