Thuiswinkel.org stuurt brandbrief over online identificatie naar minister

Webwinkelen Europese webwinkels

Thuiswinkel.org heeft samen met enkele partners een brandbrief gestuurd naar minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De partijen willen een publiek online identificatiemiddel.

De huidige manier van online identificeren is onveilig, onpraktisch en werkt identiteitsfraude in de hand. Volgens de belangenvereniging voor webwinkels moet hier snel verandering in komen.

 

Niet voor ondernemers

Identificatie is een kerntaak van de rijksoverheid. Via wettelijke documenten als paspoort en rijbewijs kunnen Nederlandse consumenten zich eenvoudig identificeren. De overheid heeft voor het publieke domein ook een digitale variant ontwikkeld: DigiD. Identificeren bij overheidsinstanties is dan geregeld, maar niet voor het bedrijfsleven. Dat is een gemiste kans, stellen de briefschrijvers.

“Door afschermen van het publieke eID-middel voor gebruik door BV Nederland veroorzaakt de overheid een fundamenteel en onwenselijk verschil tussen fysiek en digitaal handelen.” Dat stelt Just Hasselaar, beleidsadviseur digital transactions bij Thuiswinkel.org. “Ook werkt de overheid door de lange aanloop  identiteitsfraude in de hand. Bovendien lopen Nederlandse ondernemers financiële kansen mis.”

Naast Thuiswinkel.org ondertekenden ANVR, INretail, Techniek Nederland, Detailhandel Nederland en VBIN de brandbrief. De partijen vinden dat er een maatschappelijke behoefte bestaat voor een publiek online identificatiemiddel. Zij zien het identificeren van een persoon met een publiek middel als een basisvoorziening in de huidige digitale samenleving.

 

Vier argumenten

De partijen geven vier argumenten die de stelling onderbouwen.

  • Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid identificatiemiddelen verstrekt waarmee zij zich veilig en snel kunnen identificeren. In de fysieke omgeving kan dit met een paspoort of rijbewijs, maar ook in de online omgeving moet het publieke eID deze maatschappelijke rol gaan vervullen
  • DigiD is nu nog een kostbare oplossing, maar door het beschikbaar te stellen aan een bredere afzetmarkt dalen de kosten en groeit de financiële ruimte voor innovatie
  • Het gebruik van persoonsgegevens in een online omgeving is onderdeel van een lopende maatschappelijke discussie. Keuzevrijheid in identificatiemiddelen is in dit domein van groot belang
  • Het lijkt vanuit eenduidigheid voor de consument, het verkleinen van de digitale sleutelbos en schaalvoordeel voor de overheid daarom logisch om het publieke eID ook beschikbaar te stellen voor het private domein.

 

Zorgen

De zorgen van de overheid over de concurrentie tussen een privaat en publiek middel in de identificatiemarkt zijn volgens de partijen ongegrond. “De marktoplossingen zijn naar alle waarschijnlijkheid beter in staat om te innoveren in gebruiksgemak en aanvullende dienstverlening dan het publieke middel”, aldus Hasselaar. “Omdat consumenten via het publieke middel de voordelen van veilig online identificeren ontdekken, gaan zij daarna op zoek naar oplossingen die beter aansluiten bij hun behoeften. Het publieke middel is dan dus geen concurrent, maar eerder een aanjager in de identificatiemarkt.”
Ondergetekenden

 

De brief naar de minister is ondertekend door:

  • Frank Radstake (ANVR)
  • Hester Duursema (Detailhandel Nederland)
  • Jan Meerman (INretail)
  • Erik van Engelen (Techniek Nederland)
  • Wijnand Jongen (Thuiswinkel.org)
  • Maurice Jongmans (VBIN)

 

Dreiging

De dreiging van een harde brexit zorgt ook voor het gevoel van urgentie. Een duidelijk systeem zorgt immers zoor zekerheid, zo stellen de partijen.

Want een harde brexit leidt op zich al tot ontwrichting van de hele Europese e-commerce. Dat stellen Thuiswinkel.org, PostNL en tegenhangers uit Duitsland, Frankrijk, Ierland en Italië in een open brief (PDF).

Gerelateerde berichten...

X