Warmte-uitwisselingsproject Aalsmeer met datacenter ontvangt subsidie

datacenter met beheerder Hollands Kroon

Het NLDC datacenter in Aalsmeer is deel van een uniek warmte-uitwisselingsproject in Nederland. Dit is de Energie-uitwisseling in de wijk Hornmeer. Onlangs ontving het projectteam van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een eenmalige Demonstratie Energie-innovatiesubsidie van €450.000,-. Deze subsidie wordt aan slechts tien duurzame innovaties in Nederland gegeven.

Vorig jaar tekenden NLDC en de gemeente Aalsmeer een samenwerkingsovereenkomst. Het uiteindelijke doel is op een duurzame manier energie uit te wisselen tussen het NLDC en verschillende deelnemende bedrijven en instellingen.

 

Energie-uitwisseling

Het datacenter van NLDC, in Aalsmeer produceert veel warmte. Deze warmte wordt doorgaans heel efficiënt als restproduct (afval) afgevoerd. Het idee in Aalsmeer is echter om deze warmte volledig te hergebruiken.

Hierdoor wordt een belangrijke stap gezet in de verduurzaming van zowel datacenters als de gebouwen die deze warmte afnemen. In de gemeente Aalsmeer is het voornemen om een nieuwe school, een nieuwe sporthal, het zwembad en het bedrijf Fertiplant te gaan verwarmen met de warmte uit het NLDC Datacenter.

Omdat de gebouwen de warmte benutten, krijgt het datacenter van NLDC daar ‘koude’ voor terug. Dit gebruiken zij om de IT-apparatuur te koelen.

Wethouder Duurzaamheid Jop Kluis van de gemeente Aalsmeer spreekt van een “prachtig initiatief”. De subsidie is gekregen voor de aanleg van het energie-uitwisselingsnet en aanpassing van de eigen installaties van de deelnemende partijen.

Rol van het datacenter

Datacenters vervullen (regionale) hubfuncties voor de digitale economie. Deze positie, middenin de maatschappij, schept wat NLDC betreft verantwoordelijkheden. Paul Driessen, commercial product manager bij NLDC: “Verduurzaming en een zorgvuldige omgang met mens en leefomgeving zijn de natuurlijke vertrekpunten voor al onze activiteiten. Dit gaat veel verder dan bijvoorbeeld het afnemen van groene energie”.

NLDC neemt duurzaamheid serieus, baant hierbij nieuwe paden en committeert zich aan de lange termijn. Gezien de complexiteit van dit vraagstuk wordt daarbij altijd gezocht naar partnerships, bij voorkeur in de regio.

Het energie-uitwisselingsproject in Aalsmeer past naadloos in deze visie. Driessen: “In Eindhoven hebben we een soortgelijke uitwisseling van warmte en koude op de High Tech Campus. We geloven er bij NLDC stellig in dat dit soort samenwerkingen de toekomst heeft. De subsidie voor dit uitwisselingsproject in Aalsmeer is daarbij een bevestiging dat met dit partnership nieuwe paden worden gebaand op het gebied van duurzaamheid.”

 

Vervolgstappen

Met de toegekende subsidie komt de realisatie van het warmte-koude uitwisselingsproject weer een stap dichterbij. De betrokken partijen gaan nu gezamenlijk het energieplan verder uitwerken om tot een definitief besluit te komen en, als dit besluit positief is, over te gaan tot realisatie.

De zes carrier neutrale datacenters van NLDC gebruiken uitsluitend (in Nederland opgewekte) groene energie voor het in totaal 22,5 MW aan opgesteld vermogen.

 

DDA

Hergebruik van restwarmte is niet helemaal nieuw. Eerder kondigde DDA  maakte vorige week bekend meer projecten op dat gebied te starten en op te schalen.

Gerelateerde berichten...