Digitale thuismonitoring bij 7 ziekenhuizen Santeon

automatisering

De zeven ziekenhuizen van Santeon gaan samen thuismonitoring aanbieden. Dat doen ze in samenwerking met zorgverzekeraars CZ, Menzis, Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis. Het nieuwe platform komt tot stand met BeterDichtbij, Luscii en Sananet.

De bedoeling is dat de patiënt naadloos zorg thuis en in het ziekenhuis kan ontvangen. Het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit staan ook achter dit initiatief. Als eerste stap start Santeon vanaf eind oktober met de gezamenlijke centrale thuismonitoring van coronapatiënten.

Dat monitoren gebeurt met een digitaal zorgplatform. Hier kunnen patiënten terecht voor hybride zorg. Dat is digitaal en in de thuissetting als het kan, fysiek in het ziekenhuis als het nodig is. Het gaat zowel om thuismonitoring als eenvoudig en veilig contact en begeleiding.

Jürgen Hölters, longarts in CWZ en medisch manager transmurale zorg: “Vanuit de vorige coronagolven weten we dat de druk op de ziekenhuiszorg per regio heel verschillend is. Door elkaar te helpen, ontlasten we de ziekenhuizen waar de druk op dat moment het hoogst is. Thuismonitoring is bij uitstek iets waar we elkaar goed in kunnen ondersteunen. Door met elkaar de zorg thuis voor COVID-patiënten veilig en efficiënt in te richten, kunnen we de druk op de zorg en zorgverleners verlichten en ruimte vrijmaken in de ziekenhuizen voor patiënten die de faciliteiten binnen de muren van het ziekenhuis echt nodig hebben.”

Digitale diensten

De digitale diensten komen op termijn ook beschikbaar voor andere zorgaanbieders. De bedoeling is dat dan ook huisartsen, apotheken, thuiszorgorganisaties en andere ziekenhuizen zich kunnen aansluiten of het systeem in de eigen setting kunnen gebruiken. Zorgverzekeraars CZ, Menzis, Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis steunen deze ontwikkeling. Ze stellen inhoudelijke kennis en transformatiegelden beschikbaar om kennisdeling, opschaling en samenwerking in de regio mede mogelijk te maken.

Ook de andere zorgverzekeraars kunnen en mogen participeren, maar alle patiënten van alle zorgverzekeraars zullen gebruik kunnen maken van het platform. Dat is ongeacht bij welke zorgverzekeraar zij zitten.

Roland Eising, senior manager zorginkoop bij Zilveren Kruis: “Het mooie van dit initiatief is dat het op relatief grote schaal is, en tegelijkertijd zeer effectief. Hierdoor verwachten we dat zowel patiënt als zorgprofessional hier direct profijt van hebben. Die combinatie is echt het resultaat van samenwerking en gebundelde krachten.”

Cas Ceulen, Chief Health Officer van Coöperatie VGZ: “Digitalisering draagt eraan bij dat patiënten meer betrokken zijn en meebeslissen over hun zorg. Zij ervaren meer vrijheid, terwijl het zorgpersoneel tegelijkertijd wordt ontlast en hun werkplezier wordt vergroot. Gezien de uitdagingen waarvoor we staan in de zorg zijn dit soort initiatieven meer dan welkom. Wij ondersteunen daar als zorgverzekeraars graag bij met transformatiegelden en met een actieve bijdrage in het implementatietraject.”

Pieter de Bey, directeur van Santeon: “Er zijn in de afgelopen jaren tal van goede voorbeelden van digitale zorg ontwikkeld, door het hele zorgveld en ook bij de Santeon ziekenhuizen. Daar bouwen we op voort. Elke zorgaanbieder moet nu te vaak het wiel opnieuw uitvinden en dezelfde obstakels overwinnen. We zien in Santeon verband een kans om digitale zorg op landelijk niveau goed neer te zetten. En de samenwerking met de zorgverzekeraars en de inbreng van hun expertise op een onderwerp als callcenters is daarbij een belangrijke versneller. We beschikken met onze zeven topklinische ziekenhuizen over de noodzakelijke schaalgrootte in patiëntvolume en data. Dit vormt een stevig fundament en stelt ons in staat om grote stappen te zetten in het bieden van digitale zorg.”

Sjoerd Niehof, klinisch fysicus en voorzitter medische staf in Maasstad Ziekenhuis en daarnaast portefeuillehouder digitale zorg binnen de medische staven van de Santeon ziekenhuizen, vult aan: “Voor en met onze patiënten geven we de digitale toekomst van de zorg vorm. In Santeonverband en samen met zorgverzekeraars en zorgverleners kunnen we de kansen maximaal benutten. Dit is niet morgen nodig, maar vandaag, zodat we weer tijd krijgen voor de patiënten die het nodig hebben. Samen staan we sterk.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...