Toezichthouders gaan meer samenwerken

personeelstekort

De toezichthouders in ons land gaan meer samenwerken. Dat zeggen de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media in een verklaring. Ze doen dat in het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT).

De toezichthouders gaan in het STD kennis en ervaringen uitwisselen. Het gaat om thema’s als kunstmatige intelligentie, algoritmes en dataverwerking, online design, personalisering, manipulatie en misleiding. Ook willen ze investeren in kennis, expertise en competenties.

De gezamenlijke toezichthouders gaan kijken waar ze elkaar in handhavingstrajecten kunnen versterken. Zo gaan ze gezamenlijk digitale marktproblemen aanpakken.

Een andere aanleiding zijn de nieuwe Europese regels die leiden tot verplichtingen bij bedrijven. Ze hebben gevolgen voor meer dan één toezichthouder.

Nieuwe ontwikkelingen

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP vindt samenwerking broodnodig.: “Onze maatschappij is een van de meest gedigitaliseerde in Europa. In onze digitale wereld zijn bescherming van persoonsgegevens, consumentenbescherming, de integriteit van digitale inhoud en mededinging veel nauwer met elkaar verweven dan voorheen”.

voorzitter Renate Eringa-Wensing van het Commissariaat voor de Media vindt het belangrijk dat toezichthouders scherp voor ogen hebben waar de publieke belangen in elkaars verlengde liggen of conflicteren. “Als we de toezichtstaken gezamenlijk afstemmen, schept dat ook helderheid en voorspelbaarheid voor bedrijven en consumenten. Daarnaast vind ik het een groot voordeel dat wij door samen te werken de kennis en expertise van onze mensen zo effectief mogelijk inzetten.”

‘’De AFM heeft al geruime tijd speciale aandacht voor de digitalisering op de financiële markten”, zegt bestuursvoorzitter Laura van Geest van de AFM. “Daar spelen we actief op in. Onderdeel hiervan is het structureel gebruik van data afkomstig van financiële instellingen in ons toezicht. We zien steeds meer nieuwe vormen van financiële diensten, waar behalve kansen ook risico’s aan zitten die raakvlakken hebben met ieders toezicht. In dit kader past de vandaag aangekondigde verdere intensivering van de samenwerking met andere toezichthouders, naast de diverse internationale gremia waarvan de AFM deel uitmaakt. We kijken ernaar uit om binnen dit platform onze ervaringen te delen en ook om te leren van de andere toezichthouders.’’

Lees ook:

Gerelateerde berichten...